NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W latach 2018-2022 Wydział Mechaniczny bierze udział w projektach "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 studenci oraz nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”  

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Energetyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
  • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego (20h lekcyjnych) - projekt NERW 2 oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (16h lekcyjnych) - projekt NERW

Kierunek Automatyka i Robotyka:

szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW+

Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

1. posiadanie statutu studenta VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL na kierunku Energetyka lub Automatyka i Robotyka,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej https://tiny.pl/tcx4f

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Szkolenia G1-G3 dla kierunków Energetyka oraz AiR odbywać się będą w piątki w godz. 16:15-20:00 oraz soboty (9:00-13:00) w okresie od drugiej połowy kwietnia do końca czerwca.

Ankieta „na wejściu” do projektu w zadaniu pn. „Kursy branżowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa”:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/844281?lang=pl&M1=15&M5=8

Wypełnienie ankiety „na wejściu” jest podstawą do wzięcia udziału w zajęciach.

Ankieta „na wyjściu”:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/655151?lang=pl&M1=15&M5=8

Na końcu tej ankiety znajduje się link do formularza „sytuacja zawodowa uczestników projektu NERW”, o której była mowa w oświadczeniu, które Państwo podpisywali.

Wypełnienie ankiety „na wyjściu” jest podstawą do otrzymania certyfikatu/dyplomu kończącego szkolenie.

Terminy szkoleń dla specjalności ChiK ustalone będą indywidualnie z grupą zapisanych studentów.

Harmonogram wsparcia dla kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka:

1. Szkolenie G2:

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
10 maja 2019 piątek 16:00-20:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1 82
11 maja 2019 sobota 9:00-14:00 6 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej,
ul. Nowowiejska 24,
00-665 Warszawa
A4
24 maja 2019 piątek 16:00-20:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1
EGZAMIN: 30 maja 2019, 9:00-16:00 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
306A

 Liczba godzin lekcyjnych szkolenia: 16

UWAGA!

24 maja na zajęciach prowadzone będą zapisy na egzamin - bardzo prosimy o pełną frekwencję.

2. Szkolenie G1:

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
31 maja 2019 piątek 16:00-20:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1 93
1 czerwca 2019 sobota 9:00-14:00 6 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1
8 czerwca 2019 sobota 9:00-13:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1
EGZAMIN: 14 czerwca 2019; 9:00-16:00,
Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
306A

 Liczba godzin lekcyjnych szkolenia: 16

3. Szkolenie G3:

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
14 czerwca 2019 piątek 16:30-19:45 4 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej,
ul. Nowowiejska 24,
00-665 Warszawa
A2 78
28 czerwca 2019 piątek 16:00-20:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1
29 czerwca 2019 sobota 09:00-14:45 7 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T1
EGZAMIN: 30 czerwca 2019; 9:00-17:00,
Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

sala T1

 Liczba godzin lekcyjnych szkolenia: 16

4. Szkolenie „Certyfikat dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (certyfikat w kategorii I)”

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
13 czerwca 2019 czwartek 8:00-16:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122 8
15 czerwca 2019 sobota 8:00-14:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122
           
EGZAMIN: 15 czerwca 2019; 14:00 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122

Liczba godzin lekcyjnych szkolenia: 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn

  • szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1) zakończone egzaminem państwowym (w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW2

Szkolenie G1 dla kierunków LiK oraz MiPM odbywać się będą w 4 piątki (4 tygodnie) w godz. 14:15-18:00. (połowa maja-połowa czerwca).

Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

1. posiadanie statutu studenta IV (tylko LiK oraz MiPM), V (tylko LiK oraz MiPM), VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Zajęcia odbywać się będą 1 w tygodniu, a ich zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2019r.

Harmonogram wsparcia dla kierunków Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn:

Szkolenie G1:

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
31 maja 2019 piątek 14:15-19:15 6 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T5 84
7 czerwca  2019 piątek 15:00-19:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
T5
14 czerwca 2019 piątek 16:00-20:00 5 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej,
ul. Nowowiejska 24,
00-665 Warszawa
A0
EGZAMIN: 17 czerwca 2019; 9:00-16:00,
EGZAMIN: Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
306A 

 Liczba godzin lekcyjnych szkolenia: 16

Harmonogram wsparcia dla kierunku Energetyka:

2. "Kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego"

Termin 1

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
17 czerwca 2019 poniedziałek 10:00-16:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122 8
18 czerwca 2019 wtorek 8:00-16:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122
19 czerwca 2019 środa 8:00-11:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122
EGZAMIN: 19 czerwca 2019 godz. 11:00 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122

Termin 2
 

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
24 czerwca 2019 poniedziałek 10:00-16:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122 8
25 czerwca 2019 wtorek 8:00-16:00 8 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122
26 czerwca 2019 środa 8:00-11:00 5 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122
EGZAMIN: 26 czerwca 2019 godz. 11:00 Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
122

___________________________________________________________________________________________________________________________

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich:

W semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2018/2019 nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział w ramach zadania 23 projektu NERW2 Kursy specjalistyczne dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest wśród grupy docelowej tj. nauczycieli akademickich Wydziału, którzy wykorzystują środowisko ANSYS, Lab View oraz zaawansowane techniki obliczeniowe w swojej pracy dydaktycznej i trwa do 10 czerwca 2019r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie z Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://tiny.pl/tgtnr 

W ramach zadania planowana jest organizacja niżej wymienionych kursów:

Szkolenie nr 1: Lab View Core 1

Szkolenie nr 2: Lab View Core 2

Szkolenie nr 3: Lab View Core 3

Szkolenie nr 4: Lab View Core DAQ

Szkolenie nr 5 z oprogramowania ANSYS wspomagającego obliczenia inżynierskie

Szkolenie nr 6: Szkolenie z technik wykorzystania super komputera Centrum Informatycznego Świerk

Przewidywana liczba osób, które podniosą kompetencje: 45 (rocznie 11-12 osób)

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 50 (rocznie 12-13 osób)

Regulamin udziału w szkoleniach:

application/pdf Regulamin rekrutacji _SZKOLENIA (231,08 kB, 29/05/2019 12:50)

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Regulaminu (173,14 kB, 29/05/2019 12:51)

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Regulaminu (168,65 kB, 29/05/2019 12:52)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NERW PW

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji .

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł

 
Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 38 NERW

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (80,36 kB, 7/04/2019 16:02)

Projekt NERW2 PW

W latach 2019-2022 w ramach zadania 14 oraz 38 objętych wsparciem będzie 460 studentów oraz 50 nauczycieli akademickich Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji.

Kwota dofinansowania zadania:     1 040 248,00zł
w tym z UE:       861 922,44 zł
w tym ze środków krajowych:       178 325,56 zł
wkład własny:         31 207,44 zł

Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 14 NERW2

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (84,86 kB, 7/04/2019 16:03)

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl