Narodowa Reprezentacja Akademicka IV

W 2023-2024r. student Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Marek Kania jest beneficjentami programu Narodowa Reprezentacja Akademicka (IV nabór).

Marek Kania to  łyżwiarz i rolkarz -  olimpijczyk z Pekinu, student kierunku Automatyka i robotyka.

Wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki polega na dofinansowaniu ze środków budżetu państwa dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

Projekt realizowany przez Politechnikę Warszawską prowadzony jest na dwóch Wydziałach: Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, gdzie studiuje drugi student sportowiec – Bartosz Wilczyński (wspinaczka).

Łączna wartość projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka realizowanego przez Politechnikę Warszawską wynosi 35 200,00 zł i obejmuje dofinansowanie 160 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 2 studentów sportowców.