OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność

W latach 2024-2029 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa realizowany jest projekt OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.

Pięć prowadzonych na Wydziale zadań projektu obejmuje modernizację programów kształcenia na kierunkach: Energetyka oraz Lotnictwo i kosmonautyka.
Wsparcie w postaci nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia, zajęć wyrównawczych, wyjazdów studyjnych, wykładów eksperckich oraz kursów i szkoleń skierowane będzie do studentów Wydziału MEiL.

Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kształcenie na wybranych kierunkach podniosą kompetencje dydaktyczne poprzez udział w stażach oraz kursach, w warsztatach i szkoleniach. 

Budżet zadań wynosi 5 603 048,00 zł. 

Energetyka (zadania 3, 4 i 5)

Zadanie 3 -  Modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Energetyka (specjalność: energetyka odnawialna) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Działania planowane w ramach realizacji zadania:

I. MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

 • modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Energetyka,
 • przygotowanie instrukcji/scenariuszy i oprzyrządowania do prowadzenia nowych zajęć dydaktycznych,
 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zawartych w programie studiów z udziałem specjalistów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

II. DODATKOWE ELEMENTY KSZTAŁCENIA:

 • realizacja szkoleń specjalistycznych.

III. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI

 • opracowanie programów zajęć wyrównawczych z przedmiotów progowych.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działań I-III jest grupa 30 studentów studiów I. stopnia na kierunku Energetyka (specjalność energetyka odnawialna).

IV. PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY (SZKOLENIA, STAŻE, WIZYTY STUDYJNE, inne formy).

 • szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli akademickich,
 • zagraniczne staże dydaktyczne nauczycieli akademickich.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działania IV jest grupa 25 nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na kierunku Energetyka.

Wskaźniki zadania:

 • liczba opracowanych zestawów materiałów dydaktycznych do zmodyfikowanych/nowych przedmiotów: 12
 • liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji(wskaźnik dotyczy liczby studentów, którzy podjęli kształcenie na kierunku/specjalności): 30
 • liczba osób z kadry akademickiej objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji: 25
 • liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+(wskaźnik dotyczy liczby absolwentów:) 25
 • liczba nowo uruchomionych lub zmodyfikowanych kierunków studiów: 1
 • liczba opracowanych nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia: 1
 • liczba studentów/studentek objętych wsparciem w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 25
 • liczba studentów/studentek, którzy podnieśli kompetencje w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 25

Całkowity budżet zadania 3 wynosi 917 620,00 zł.

Zadanie 4 -  Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Energetyka (specjalność: energetyka odnawialna) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Działania planowane w ramach realizacji zadania:

I. MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

 • modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Energetyka,
 • przygotowanie instrukcji/scenariuszy i oprzyrządowania do prowadzenia nowych zajęć dydaktycznych.

II. DODATKOWE ELEMENTY KSZTAŁCENIA:

 • realizacja szkoleń specjalistycznych (Ansys Fluent).

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działań I-II jest grupa 60 studentów studiów II. stopnia na kierunku Energetyka (specjalność energetyka odnawialna).

Wskaźniki zadania:

 • liczba opracowanych zestawów materiałów dydaktycznych do zmodyfikowanych/nowych przedmiotów: 8
 • liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji(wskaźnik dotyczy liczby studentów, którzy podjęli kształcenie na kierunku/specjalności): 60
 • liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+(wskaźnik dotyczy liczby absolwentów:) 30
 • liczba nowo uruchomionych lub zmodyfikowanych kierunków studiów: 1
 • liczba opracowanych nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia: 1
 • liczba studentów/studentek objętych wsparciem w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 24
 • liczba studentów/studentek, którzy podnieśli kompetencje w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 24

Całkowity budżet zadania 4 wynosi 497 200,00 zł.

Zadanie 5 -  Modyfikacja studiów I stopnia na kierunku Energetyka (specjalność: energetyka jądrowa) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (we współpracy z innymi wydziałami)

Działania planowane w ramach realizacji zadania:

I. MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

 • przygotowanie instrukcji/scenariuszy i oprzyrządowania do prowadzenia nowych zajęć dydaktycznych,

II. DODATKOWE ELEMENTY KSZTAŁCENIA:

 • realizacja studenckich wizyt studyjnych w zagranicznych obiektach przemysłowych oraz badawczo-naukowych,
 • realizacja szkoleń specjalistycznych.

III. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI

 • opracowanie programów zajęć wyrównawczych.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2028 w ramach działań I-III jest grupa 100 studentów studiów I. stopnia na kierunku Energetyka (specjalność energetyka jądrowa).

IV. PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY (SZKOLENIA, STAŻE, WIZYTY STUDYJNE, inne formy).

 • zagraniczne staże dydaktyczne nauczycieli akademickich,
 • zagraniczne szkolenia i  kursy z kodów systemowych,
 • zagraniczne szkolenia i  kursy z wykorzystania symulatora,
 • zagraniczne wizyty studyjne.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2028 w ramach działania IV jest grupa 7 nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

Wskaźniki zadania:

 • liczba opracowanych zestawów materiałów dydaktycznych do zmodyfikowanych/nowych przedmiotów: 19
 • liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji(wskaźnik dotyczy liczby studentów, którzy podjęli kształcenie na kierunku/specjalności): 100
 • liczba osób z kadry akademickiej objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji: 7
 • liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+(wskaźnik dotyczy liczby absolwentów:) 75
 • liczba nowo uruchomionych lub zmodyfikowanych kierunków studiów: 1
 • liczba opracowanych nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia: 1
 • liczba studentów/studentek objętych wsparciem w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 75
 • liczba studentów/studentek, którzy podnieśli kompetencje w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 75

Całkowity budżet zadania 4 wynosi 1 407 120,00 zł.

Lotnictwo i kosmonautyka (zadania 6 i 7)

Zadanie 6 -  Modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (nowe specjalności: Eksploatacja Statków Powietrznych, Aerospace Propulsion Systems, Aerospace Structures and Systems).

Działania planowane w ramach realizacji zadania:

I. MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

 • modyfikacja programu studiów I stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka,
 • przygotowanie instrukcji/scenariuszy i oprzyrządowania do prowadzenia nowych zajęć dydaktycznych,
 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zawartych w programie studiów z udziałem specjalistów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

II. DODATKOWE ELEMENTY KSZTAŁCENIA:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wykraczających poza program studiów (wykłady eksperckie w wymiarze 19h rocznie).

III. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI

 • opracowanie programów zajęć wyrównawczych dla najtrudniejszych przedmiotów.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działań I-III jest grupa 175 studentów studiów I. stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

IV. PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY (SZKOLENIA, STAŻE, WIZYTY STUDYJNE, inne formy).

 • zagraniczne/krajowe staże dydaktyczne nauczycieli akademickich,
 • zagraniczne/krajowe szkolenia i kursy zewnętrzne.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działania IV jest grupa 19 nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

Wskaźniki zadania:

 • liczba opracowanych zestawów materiałów dydaktycznych do zmodyfikowanych/nowych przedmiotów: 19
 • liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji(wskaźnik dotyczy liczby studentów, którzy podjęli kształcenie na kierunku/specjalności): 175
 • liczba osób z kadry akademickiej objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji: 19
 • liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+(wskaźnik dotyczy liczby absolwentów:) 85
 • liczba nowo uruchomionych lub zmodyfikowanych kierunków studiów: 1
 • liczba opracowanych nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia: 1
 • liczba studentów/studentek objętych wsparciem w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 175
 • liczba studentów/studentek, którzy podnieśli kompetencje w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 175

 Całkowity budżet zadania 6 wynosi 1 389 960,00 zł.

Zadanie 7 -  Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (nowe specjalności: Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie, Aerospace Propulsion Systems, Aerospace Structures and Systems, Bezzałogowe Systemy Latające).

Działania planowane w ramach realizacji zadania:

I. MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

 • modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka,
 • przygotowanie instrukcji/scenariuszy i oprzyrządowania do prowadzenia nowych zajęć dydaktycznych,
 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zawartych w programie studiów
 • z udziałem specjalistów z otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wykłady ekspertów zagranicznych na przedmiotach specjalnościowych.

II. DODATKOWE ELEMENTY KSZTAŁCENIA:

 • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wykraczających poza program studiów (wykłady eksperckie w wymiarze 16h łącznie).

III. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA ZJAWISKA PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI

 • opracowanie programów zajęć wyrównawczych dla najtrudniejszych przedmiotów.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działań I-III jest grupa 67 studentów studiów I. stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

IV. PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY (SZKOLENIA, STAŻE, WIZYTY STUDYJNE, inne formy).

 • zagraniczne/krajowe staże dydaktyczne nauczycieli akademickich,
 • zagraniczne/krajowe szkolenia i kursy zewnętrzne.

Grupą objętą wsparciem w latach 2024-2029 w ramach działania IV jest grupa 21 nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

Wskaźniki zadania:

 • liczba opracowanych zestawów materiałów dydaktycznych do zmodyfikowanych/nowych przedmiotów: 21
 • liczba studentów objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji(wskaźnik dotyczy liczby studentów, którzy podjęli kształcenie na kierunku/specjalności): 67
 • liczba osób z kadry akademickiej objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji: 21
 • liczba osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, które nabyły kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+(wskaźnik dotyczy liczby absolwentów:) 50
 • liczba nowo uruchomionych lub zmodyfikowanych kierunków studiów: 1
 • liczba opracowanych nowych lub zmodyfikowanych programów kształcenia: 1
 • liczba studentów/studentek objętych wsparciem w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 67
 • liczba studentów/studentek, którzy podnieśli kompetencje w ramach dodatkowych elementów kształcenia: 67

Całkowity budżet zadania 7 wynosi 1 391 148,00 zł.