Ogłoszenia dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzaminy poprawkowe z WK II i WKC na st. niestacjonarnych

Proszę wszystkich zainteresowanych zaległymi egzaminami z WK II i WKC na studiach niestacjonarnych o przysłanie niezwłocznie deklaracji o niezawodnym udziale w egzaminie na mój adres mtracz@meil.pw.edu.pl.

Indywidualne godziny odbywania egzaminu  ustalimy na drodze mailowej.  Forma egzaminu tradycyjna na terenie uczelni w dniach 02.09.20 (środa) albo 03.09.20 (czwartek) . Zapewniam całkowite bezpieczeństwo zdrowotne – jedna osoba w pokoju. 

Rejestracja na przedmioty II tura w systemie USOSWeb

Start: 19.02.2020 g.14:30, koniec: 01.03.2020 g.23:59

Zapisy na zajęcia z języków semestr letni 2020

Zapisy na zajęcia z języków semestr letni 2020 studia niestacjonarne

Egzamin z przedmiotu Wybrane zagadnienia matematyki

Egzamin z przedmiotu „Wybrane zagadnienia matematyki” dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, sala 329, w dniach:

Start zajęć z PKM V laboratorium

Zapisy i podział na poszczególne terminy oraz grupy laboratoryjne w dniu 29.11.2019 (piątek) o godz. 20.15 w sali AC.

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dn. 4.10.2019 o godz. 16:15 w sali A0.

Język angielski

Studia niestacjonarne I stopnia. Informacja o grupach i salach.

Nowy rok akademicki

Ogłoszenia dla Studenci Studiów Niestacjonarnych w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim

Ostatnie zajęcia z Wytrzymałości Konstrukcji I

Studenci drugiego semestru inżynierskich studiów zaocznych. Ostatnie zajęcia z Wytrzymałości Konstrukcji I odbędą się w niedzielę 09.06.19 o godz. 12.15 w sali A4.

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z Mechaniki III

Egzamin poprawkowy z Mechaniki III (studia niestacjonarne) odbędzie się dnia 22.03.2019 (piątek) o godz. 15:00 w sali NL329.

PKM III

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się: 28 marca br. (czwartek), g. 1700, s. AC2.

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II i Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II i Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 24.03.2019 (niedziela).

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych

Uwaga: plik jest często aktualizowany. Zaleca się sprawdzenie aktualnej wersji przed każdym egzaminem.

Start zajęć z PKM V – laboratorium - Studia niestacjonarne

Zapisy i podział na poszczególne terminy oraz grupy laboratoryjne w dniu 7.12.2018 (piątek) o godz. 20.15 w sali AC.

Ze względu na ilość studentów odrabiających PKM V przewidziany jest dodatkowy termin zajęć poza rozkładowym.

Obecność jest obowiązkowa.

Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianą kierunku studiów.

Opłaty dla nowo przyjętych studentów na rok akademicki 2018/2019 wynoszą:

  • studia I stopnia niestacjonarne 2900 PLN
  • studia II stopnia niestacjonarne 2900 PLN

Dla pozostałych studentów opłaty pozostają bez zmian.

Plan sesji egzaminacyjnej

Sesja - semestr letni rok akad. 2017/2018

Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

Wychowanie fizyczne

Studenci, którzy w semestrze zimowym 2017 zapisani są na dwie dyscypliny programowych zajęć wychowania fizycznego, przed podpięciem przedmiotu - proszeni są o pilne osobiste zgłoszenie zaistniałej sytuacji do sekretariatu Studium WFiS ul. Waryńskiego 12a lub przesłanie informacji na adres e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl