Ogłoszenia dla studentów studiów niestacjonarnych

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dn. 4.10.2019 o godz. 16:15 w sali A0.

Język angielski

Studia niestacjonarne I stopnia. Informacja o grupach i salach.

Nowy rok akademicki

Ogłoszenia dla Studenci Studiów Niestacjonarnych w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim

Ostatnie zajęcia z Wytrzymałości Konstrukcji I

Studenci drugiego semestru inżynierskich studiów zaocznych. Ostatnie zajęcia z Wytrzymałości Konstrukcji I odbędą się w niedzielę 09.06.19 o godz. 12.15 w sali A4.

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z Mechaniki III

Egzamin poprawkowy z Mechaniki III (studia niestacjonarne) odbędzie się dnia 22.03.2019 (piątek) o godz. 15:00 w sali NL329.

PKM III

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się: 28 marca br. (czwartek), g. 1700, s. AC2.

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II i Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II i Wytrzymałości Konstrukcji Cienkościennych dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 24.03.2019 (niedziela).

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych

Uwaga: plik jest często aktualizowany. Zaleca się sprawdzenie aktualnej wersji przed każdym egzaminem.

Start zajęć z PKM V – laboratorium - Studia niestacjonarne

Zapisy i podział na poszczególne terminy oraz grupy laboratoryjne w dniu 7.12.2018 (piątek) o godz. 20.15 w sali AC.

Ze względu na ilość studentów odrabiających PKM V przewidziany jest dodatkowy termin zajęć poza rozkładowym.

Obecność jest obowiązkowa.

Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianą kierunku studiów.

Opłaty dla nowo przyjętych studentów na rok akademicki 2018/2019 wynoszą:

  • studia I stopnia niestacjonarne 2900 PLN
  • studia II stopnia niestacjonarne 2900 PLN

Dla pozostałych studentów opłaty pozostają bez zmian.

Plan sesji egzaminacyjnej

Sesja - semestr letni rok akad. 2017/2018

Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

Wychowanie fizyczne

Studenci, którzy w semestrze zimowym 2017 zapisani są na dwie dyscypliny programowych zajęć wychowania fizycznego, przed podpięciem przedmiotu - proszeni są o pilne osobiste zgłoszenie zaistniałej sytuacji do sekretariatu Studium WFiS ul. Waryńskiego 12a lub przesłanie informacji na adres e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych w dniu 9.11.2017 czynny jest do godz. 16:00

Podstawy Konstrukcji Maszyn V - Laboratorium (studia niestacjonarne)

Pierwsze zajęcia (organizacyjne) w semestrze 2017/18 odbędą się w niedzielę 26.11.2017 o godzinie 15.45 w sali NL245.

Spotkanie informacyjne

Studentów Studiów Niestacjonarnych zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Wybrane zagadnienia z matematyki

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Wybrane zagadnienia z matematyki”

Egzamin B2 z języków obcych

Studenci studiów niestacjonarmych I-go stopnia