Egzaminy dyplomowe

EGZAMIN DYPLOMOWY - MARZEC 2020
  

zostały rozesłane maile do osób, które złożyły dokumenty na ten egzamin. Prosimy o sprawdzenie poczty uczelnianej. 

----------------- 
   

EGZAMIN DYPLOMOWY - CZERWIEC 2020

– przewidywane terminy obron: rozpoczną się w ostatnim tygodniu czerwca, mogą zostać przesunięte na lipiec i sierpień

- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień przesłania dokumentów będą posiadali absolutorium (wszystkie oceny i zaliczenia w systemie USOS)

  

TERMIN 1 – od 25.05.2020 do 03.06.2020

Skany poniższych dokumentów należy przesłać z domeny pw.edu.pl na adres: egzaminy.dyplomowe@meil.pw.edu.pl

  

- oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym

application/pdf oświadczenie (174,04 kB, 19/05/2020 10:58)

  

- karta informacyjna dyplomanta

application/msword karta informacyjna dyplomanta (31,50 kB, 19/05/2020 10:59)

  

- dane dyplomanta

application/pdf dane dyplomanta (127,50 kB, 19/05/2020 11:00)

  

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (wymagany podpis Promotora)

application/pdf podanie (173,73 kB, 19/05/2020 11:00)

  

- dowód wpłaty za egzamin dyplomowy

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami - 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (max. 3szt)

      Powyższe opłaty powinny być uiszczane na indywidualne konto bankowe studenta dostępne w USOSWeb PW.

  

- oświadczenie autora pracy

application/pdf oświadczenie autora pracy (117,82 kB, 19/05/2020 11:01)

  

- formularz monitorowania karier zawodowych absolwentów PW

application/pdf formularz (51,57 kB, 19/05/2020 11:01)

  

- streszczenia pracy w j. polskim i angielskim (każde na minimum 1 stronę)

 

DLA CHĘTNYCH (dokumenty nie obowiązkowe)

- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

application/pdf wniosek o odpis dyplomu (185,51 kB, 19/05/2020 11:01)

  

- ankieta absolwenta

application/pdf ankieta (161,26 kB, 19/05/2020 11:02)

   

- wniosek o utajnienie pracy dyplomowej (należy wybrać jedną z opcji):

application/pdf wniosek studenta (23,35 kB, 19/05/2020 11:03)
application/pdf wniosek Promotora (21,94 kB, 19/05/2020 11:03)
application/pdf wniosek innej osoby (26,44 kB, 19/05/2020 11:03)

  

- certyfikat Pegasus

application/pdf podanie_Pegasus (73,26 kB, 19/05/2020 11:04)
application/pdf informacja_Pegasus (151,83 kB, 19/05/2020 11:05)

  

- informacja dotycząca współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej - obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

application/pdf informacja_współpraca (118,28 kB, 19/05/2020 11:06)

    

TERMIN 2: APD Studenci do 10.06.2020

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

   

TERMIN 3: APD Promotorzy do 15.06.2020

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych  z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

    

TERMIN 4: APD Recenzenci do 18.06.2020

wpisanie opinii

    

TERMIN 5: do 2 tygodni od dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania Uczelni

- złożenie oryginałów dokumentów przesłanych mailem

- wydawanie okładek

- złożenie papierowej wersji pracy dyplomowej oraz pracy na nośniku cd

- złożenie fotografii do dyplomu (rozmiar zdjęcia 3,5x4,5cm; 4 sztuki do dyplomu w języku polskim + na każdy odpis w języku angielskim po 1 szt. (max. 3szt. odpisu))

**Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

application/pdf Układ i zasady redagowania pracy dyplomowej (145,38 kB, 31/01/2019 11:35)

   

Dla studentów piszących pracę po polsku:

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar, e-mail: ajd@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

- dr inż. Paweł Borkowski, e-mail: pbork@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5072

ITC

- dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

________________________________________________________________________________________________________

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

_____________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień składania dokumentów będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień 15 grudnia będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż._NOWE (339,69 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr_NOWE (210,43 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)