Egzaminy dyplomowe

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar, e-mail: ajd@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

- dr inż. Paweł Borkowski, e-mail: pbork@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5072

ITC

- dr inż. Karolina Błogowska, e-mail: Karolina.Blogowska@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5289

- dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

________________________________________________________________________________________________________

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

________________________________________________________________________________________________________

GRUDZIEŃ 2019/STYCZEŃ 2020

.

- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień składania dokumentów będą posiadali absolutorium

.

Nie ma obowiązku wysyłania maila z zapisem na egzamin

TERMIN_1

DZIEKANAT:

WYMAGANE DOKUMENTY

application/pdf dane dyplomanta (127,50 kB, 31/01/2019 11:12)

karta egzaminacyjna SJO (dotyczy studentów I-go stopnia)

dowód wpłaty za egzamin dyplomowy

fotografie (rozmiar zdjęcia 3,5x4,5cm; 5 sztuk do dyplomu w języku polskim + na każdy odpis w języku angielskim po 1 szt. (max. 3szt. odpisu)

application/pdf oświadczenie autora pracy (117,82 kB, 31/01/2019 11:15)

.

DLA CHĘTNYCH:

application/pdf ankieta absolwenta (161,26 kB, 31/01/2019 11:19)

___________________________________________________

WNIOSEK O UTAJNIENIE PRACY DYPLOMOWEJ

Informacja: z wnioskiem o utajnienie pracy dyplomowej należy się udać do Pana Prodziekana prof. M.Jaworskiego na początku semestru, w którym ma być pisana praca dyplomowa

___________________________________________________

application/pdf Informacja_certyfikat Pegasus (151,83 kB, 31/01/2019 11:23)
application/pdf podanie o wydanie Certyfikatu Pegasus (73,26 kB, 31/01/2019 11:24)

obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

od 12.12.2019 do 17.12.2019

(termin ostateczny, po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane)

TERMIN_1a

APD:

Studenci

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

do 29.12.2019

(termin ostateczny)

TERMIN_1b

APD:

Promotorzy

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych  z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

do 05.01.2020

(termin ostateczny)

TERMIN_2

DZIEKANAT:

Praca dyplomowa 1 szt. (wersja ostateczna!)** + płyta CD z pracą + streszczenia w j. polskim i angielskim (wydrukowane oddzielnie) 

W dniu składania pracy w Dziekanacie sprawdzamy czy w APD jest ona zatwierdzona przez Promotora, przepuszczona przez Jednolity System Antyplagiatowy oraz wpisana jest opinia Promotora /wersja papierowa opinii nie jest wymagana/.  W przypadku braku - praca nie zostanie przyjęta, a obrona odwołana.

**Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

application/pdf Układ i zasady redagowania pracy dyplomowej (145,38 kB, 31/01/2019 11:35)

.

Dla studentów piszących pracę po polsku:

.

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

.

Okładki na prace dyplomowe

Od 1 stycznia 2017r. są stosowane okładki na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).

Studenci, którzy złożą w Dziekanacie dokumenty na egzamin dyplomowy otrzymają 2 sztuki okładek.

Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

.

Oprawy wykonuje Oficyna Wydawnicza PW w dni powszednie w godz. 8:00-16:00:

- w Małej Poligrafii (ul. Noakowskiego 18/20 - wejście w bramie obok księgarni);

- w Drukarni (ul. Kopińska 12/16, DS Babilon - wejście od strony podwórka).

.

Praca dyplomowa nie spełniająca wymagań nie będzie przyjęta w Dziekanacie.

09.01.2020

(termin ostateczny, po tym terminie obrona będzie niemożliwa)

TERMIN_2a

APD:

Recenzenci

wpisanie opinii

do 12.01.2020

(niewpisanie opinii Recenzenta do tego terminu skutkuje odwołaniem obrony)

______________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień składania dokumentów będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień 15 grudnia będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

.

________________________________________________________________________________________________________

Opłaty

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami - 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł

Powyższe opłaty powinny być uiszczane na indywidualne konto bankowe studenta (dostępne w WD oraz w USOSWeb PW).

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż. (43,33 kB, 18/07/2011 12:38)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr. (41,96 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)