Egzaminy dyplomowe

W związku ze zmianami w procedurze egzaminów dyplomowych - terminarz wrześniowych egzaminów dyplomowych pojawi się na początku sierpnia.

---------------------------------------------------------------------------------------

 
 

EGZAMIN DYPLOMOWY - CZERWIEC 2021
 

– terminy obron: od 21.06.2021 do 25.06.2021

 tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej

 Egzamin dyplomowy pół-zdalny. Zasady obowiązujące na MELu (79,00 kB, 19/05/2020 11:17, obiekt)

  

TERMIN 1 – od 17.05.2021 do 21.05.2021

Skany poniżej wymienionych dokumentów należy przesłać z domeny pw.edu.pl na adres: egzaminy.dyplomowe@meil.pw.edu.pl

    

- oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym

 oświadczenie (174,04 kB, 19/05/2020 10:58, obiekt)

  

- karta informacyjna dyplomanta

application/pdf karta informacyjna dyplomanta_czerwiec (64,05 kB, 5/05/2021 14:48)

   

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (wymagany podpis Promotora)

 podanie (173,73 kB, 19/05/2020 11:00, obiekt)

  

- dowód wpłaty za egzamin dyplomowy

Studenci przyjęci na studia przed 01.10.2019r. wnoszą opłaty:

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami w języku polskim- 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (max. 3szt)

  

Studenci przyjęci na studia od 01.10.2019r. otrzymują dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Taki komplet dokumentów jest bezpłatny.

Dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu – 20zł.

Absolwenci, którzy zostali wznowieni tylko na obronę, płacą na takich zasadach jakby rozpoczęli studia po 1 października 2019 r.

Powyższe opłaty powinny być uiszczone na indywidualne konto bankowe studenta dostępne w USOSWeb PW.

  

- tabelka ułatwiająca skompletowanie dokumentów

 lista dokumentów do egzaminu dyplomowego (297,46 kB, 28/07/2020 10:42, obiekt)

  

Osoby, które wznawiają się na egzamin dyplomowy przesyłają wypełnioną kartę wznowienia (strona wydziałowa: studia/formularze) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat: za wznowienie - 80zł. + za konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej 220zł lub magisterskiej 390zł.

    

TERMIN 2: APD Studenci - do 30.05.2021

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

   

TERMIN 3: APD Promotorzy - do 06.06.2021

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych  z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

   

TERMIN 4: doniesienie oryginałów dokumentów do Dziekanatu 07.06.2021 - 14.06.2021 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)

Po zaakceptowaniu przez Promotora w systemie APD pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

- oryginał oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym

- dane dyplomanta

 dane dyplomanta (127,50 kB, 28/07/2020 10:37, obiekt)

  

- oświadczenie autora pracy

 oświadczenie autora pracy (117,82 kB, 19/05/2020 11:01, obiekt)

  

- formularz monitorowania karier zawodowych absolwentów PW

 formularz (51,57 kB, 19/05/2020 11:01, obiekt)

- 4 jednakowe zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm; osoba która składa wniosek o dodatkowy odpis dyplomu jest zobowiązana do dostarczenia dodatkowego 1-ego zdjęcia.

 

  

DLA CHĘTNYCH (dokumenty nie obowiązkowe)

- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 wniosek o odpis dyplomu (185,51 kB, 19/05/2020 11:01, obiekt)

  

- ankieta absolwenta

 ankieta (161,26 kB, 19/05/2020 11:02, obiekt)

   

- wniosek o utajnienie pracy dyplomowej (należy wybrać jedną z opcji):

 wniosek studenta (23,35 kB, 19/05/2020 11:03, obiekt)

 wniosek Promotora (21,94 kB, 19/05/2020 11:03, obiekt)

 wniosek innej osoby (26,44 kB, 19/05/2020 11:03, obiekt)

  

- certyfikat Pegasus

 podanie_Pegasus (73,26 kB, 19/05/2020 11:04, obiekt)

 informacja_Pegasus (151,83 kB, 19/05/2020 11:05, obiekt)

  

- informacja dotycząca współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej - obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

 informacja_współpraca (118,28 kB, 19/05/2020 11:06, obiekt)

  

- w tym terminie zostaną wydane okładki na pracę dyplomową

  

W celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę należy dzwonić do:

- Pani Agnieszki Zgorzałek tel. 22 234 5966

lub

- Pani Izabelli Szulc tel. 22 234 5779 - tylko studia Power Engineering oraz niestacjonarne.

Komplet dokumentów wraz ze zdjęciami powinien być w foliowej koszulce.

    

TERMIN 5: APD Recenzenci - do 16.06.2021

wpisanie opinii

   

**Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

 Układ i zasady redagowania pracy dyplomowej (145,38 kB, 31/01/2019 11:35, obiekt)

   

Dla studentów piszących pracę po polsku (prosimy o stosowanie w pracy dyplomowej poniższej strony tytułowej oraz oświadczenia):

 Pierwsza strona pracy dyplomowej inżynierskiej_wersja polska (238,00 kB, 31/01/2019 11:38, obiekt)

 Pierwsza strona pracy dyplomowej magisterskiej_wersja polska (243,00 kB, 31/01/2019 11:39, obiekt)

 Druga, trzecia strona pracy dyplomowej_wersja polska (28,00 kB, 31/01/2019 11:49, obiekt)

 Czwarta strona pracy dyplomowej_wersja polska (29,50 kB, 31/01/2019 11:40, obiekt)

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

 Pierwsza strona pracy dyplomowej inżynierskiej_wersja angielska (173,00 kB, 31/01/2019 11:42, obiekt)

 Pierwsza strona pracy dyplomowej magisterskiej_wersja angielska (169,50 kB, 31/01/2019 11:43, obiekt)

 Druga, trzecia strona pracy dyplomowej_wersja angielska (27,00 kB, 31/01/2019 11:43, obiekt)

 Czwarta strona pracy dyplomowej_tylko wersja polska (29,50 kB, 24/10/2019 07:27, obiekt)

  

TERMIN 6: złożenie papierowej wersji pracy dyplomowej

Obłożoną w okładki pracę dyplomową student przynosi na egzamin dyplomowy i przekazuje Członkowi Komisji.

!!!Proszę pamiętać o podpisaniu oświadczeń w pracy dyplomowej (patrz wzór strona 4)!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar, e-mail: ajd@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

- dr inż. Paweł Borkowski, e-mail: pbork@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5072

ITC

- dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

________________________________________________________________________________________________________

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

_____________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także obrony magisterskie dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIUtylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wznawiających się na obronę pracy dyplomowej - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż._NOWE (339,69 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr_NOWE (210,43 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)