Rekrutacja Erasmus+ 2020/2021

FORMULARZ APLIKACYJNY

Informujemy, że w dniach od 22 do 28 marca 2021 uruchamiany rekrutację dodatową na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2021/2020. (oba semestry). Przypominamy, że rekrutacja jest prowadzona w DWÓCH systemach - systemie USOS WEB PW i systemie Wydziałowym. W systemie wydziałowym wgrywamy:

  • Application form
  • Learning Agreement from
  • Karta zaliczeń
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (preferowany poziom B2).

Można dodać dokument potwierdzający działalność naukową lub inną na uczelni i zaświadczenie o znajomości innego języka obcego. Pytania proszę kierować na krystyna.rozycka@pw.edu.pl
We would like to inform you that we start the additional Erasmus+ enrolment for outgoing student in March 22 to March 28, 2021. The enrolment is done in TWO SYSTEMS - USOS WEB PW and Faculty system. Remember to upload the filled following documents in the Faculty system:

  • Application form
  • Learning Agreement form
  • Karta zaliczeń
  • Proof of English skills (B2 level preferable)

You may add the proof of student's activity at WUT and proof of any other language skills. The questions can be sent to krystyna.rozycka@pw.edu.pl

application/pdf 0. Dodatkowa_rekrutacja_Erasmus+ (109,44 kB, 16/03/2021 13:06)
application/pdf 1. Additional_Erasmus+_rules (69,50 kB, 16/03/2021 13:07)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 2. Student_Application_Form (37,54 kB, 16/03/2021 13:07)
application/msword 3. Learning Agreement for studies (450,50 kB, 16/03/2021 13:07)
application/msword 4. Karta_zaliczeń_TYLKO_Wydział (108,50 kB, 16/03/2021 13:08)
application/pdf 5. Guidebook_Erasmus_2020_2021 (412,53 kB, 16/03/2021 13:09)