Ogłoszenia dziekanatu

Rekrutacja do grantu badawczego

Poszukujemy dwóch osób do udziału w grancie badawczym sponsorowanym przez Lockheed Martin Co, USA

Stypendia Rektora za wyniki w nauce r.ak.2017/2018

Lista zweryfikowanych wniosków znajduje się na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem oraz pod poniższym linkiem

NS658 Sieci Komputerowe

Wykład Sieci Komputerowe (NS658) z Panem mgr inż. Pawłem Tomulikiem w dniu 23 października 2017 r. odbędzie się w sali 228.

PAS III (NK361A)

Uwaga! Zajęcia PAS III (NK361A) z Panem dr inż. Andrzejem Chmielniakem w dniu 23 października 2017 r. odbędą się w sali T105 (ITC).

Awionika (NS610)

Uwaga! Wykład z Awioniki (NS610) z Panem prof. dr hab. inż. Januszem Narkiewiczem w dniu 24 października 2017 r. odbędzie się w sali T105 (ITC).

Monthly Meetings for Foreigners

Dear Foreign students. Please be informed about the meetings. The detailed information is given in the attachment.

Przedłużanie ważności legitymacji

Przedłużanie ważności legitymacji

BAC I (ANW123)

Uwaga! Zajęcia BAC I (ANW123) z Panem dr inż. Pawłem Malczykiem  w dniu 23 października 2017 r. odbędą się w sali NL325.

PAS I (NW123)

Uwaga! Zajęcia PAS I (NW123) z Panią mgr inż. Magdaleną Żurawską  w dniu 24 października 2017 r. odbędą się w sali A0.

NS 608 Eksploatacja silników lotniczych

Wykład odbędzie się 8.11.2017 r.

NS 508 Budowa silników tłokowych

Wykład w dniu 18.10.2017r. odbędzie się w gmachu NL, 3 piętro, zbiórka przy windzie.

Informacja dot. przyjęć studentów

prof. dr hab. Maciej Jaworski

Podania o powtarzanie semestru oraz przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

przyjmuje Dziekanat tylko do 13.10.2017r. (włącznie).

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym w dziedzinie symulatorów lotu

Oferta płatnego udziału w projekcie sponsorowanym przez firmę Boeing dla pięciu studentów Wydziału MEiL.

Zapis Konstrukcji CAD II

Dotyczy studentów kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz pozostałych studentów odrabiających(w tym powtarzających) przedmiot.

Informacja dotycząca zapisów i rejestracji na przedmioty WZSC i ZMC

Osobom, którym w czasie drugiego zebrania nie uda się zapisać do żadnej z oferowanych grup zajęciowych, zostanie udzielona pomoc w „bezkosztowym” wyrejestrowaniu się z powyższych przedmiotów. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawione zostaną na zebraniu, które odbędzie się w dniu 11 października b.r. w godzinach podanych wcześniej.

Zmiana godzin przyjęć w r.ak. 2017/2018

Prodziekan ds. dydaktycznych prof. dr hab. inż. Maciej Jaworski

Podstawy Aeroakustyki

Studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków Lotnictwo i Kosmonautyka, MiBM oraz Energetyka informujemy, że został uruchomiony przedmiot obieralny – Podstawy aeroakustyki (ML.NS767).