Ogłoszenia dziekanatu

Egzaminy poprawkowe z WK II i WKC na st. niestacjonarnych

Proszę wszystkich zainteresowanych zaległymi egzaminami z WK II i WKC na studiach niestacjonarnych o przysłanie niezwłocznie deklaracji o niezawodnym udziale w egzaminie na mój adres mtracz@meil.pw.edu.pl.

Indywidualne godziny odbywania egzaminu  ustalimy na drodze mailowej.  Forma egzaminu tradycyjna na terenie uczelni w dniach 02.09.20 (środa) albo 03.09.20 (czwartek) . Zapewniam całkowite bezpieczeństwo zdrowotne – jedna osoba w pokoju. 

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II (studia stacjonarne)

Zaległy egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II na studiach stacjonarnych, nie przeprowadzony dotąd po sesji zimowej 2019/20 odbędzie się w dniu 04.09.20 (piątek) w godz. 10 – 14. Tryb egzaminu zdalny . Po utworzeniu wkrótce grupy na MS Teams wygeneruję kod  który prześlę na stronę wydziałową wszystkim zainteresowanym w następnym komunikacie. Ta sama wiadomość będzie również w odpowiedniej zakładce dla studentów - pod WK II.

Proszę wszystkich zainteresowanych o przysłanie do końca sierpnia deklaracji o niezawodnym udziale w egzaminie na mój adres marek.tracz@pw.edu.pl.  

Additional exam (spring session) from Heat Transfer I

will be held on Thuesday 15th September. The exam will start at 9:00;

Information about form of the exam will be announced at the beginning of September.

Additional exam (spring session) from Advanced Thermodynamics (Thermodynamics III)

will be held on Wednesday 9th September. The exam will start at 9:00.

Information about form of the exam will be announced at the beginning of September.

Zaległy egzamin z Wymiany Ciepła I (z sesji wiosennej)

odbędzie się w dniu 15 września (wtorek). Początek egzaminu o godzinie 9:00.

Informacja o formie egzaminu zostanie podana na początku września.

Praktyki studenckie

W sprawie praktyk studenckich w dniach 07.08. - 21.08. proszę kontaktować z panią Izabellą Szulc pod adresem: dziekanat@meil.pw.edu.pl

Oferta praktyki zawodowej na wydziałowym lotnisku w Przasnyszu dla studentów kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Oferujemy możliwość odbycia praktyki zawodowej, bezpłatnej, na wydziałowym lotnisku w Przasnyszu.

Jesienna sesja egzaminacyjna zdalna

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2.09.2020 – 15.09.2020

Karta obiegowa - Biblioteka Główna

Rozliczenie konta w Bibliotece Głównej

PhD position in Fluid Mechanics research on stability and stirring by chaos in laminar flows

Hydrodynamic stability laboratory (StabiLab) at the Warsaw University of Technology is looking for a PHD student to work on the research project financed by the National Science Centre. The project concerns fundamental research on the topic of laminar mixing and chaotic advection triggered by hydrodynamic instabilities.

Informacja dotycząca praktyk

Studenci (szczególnie VI semestru studiów inżynierskich) są proszeni o podjęcie próby zorganizowania praktyki zawodowej samodzielnie. Mogą one być krótsze np. dwu lub trzy - tygodniowe.

BIPOL 2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 odbędzie się we czwartek 18-go czerwca w godzinach 16:30-18:00.

Lotnicze Struktury Inteligentne

Kolokwium poprawkowe z Lotniczych Struktur Inteligentnych odbędzie się na MSTeams w środę 17-go czerwca w godzinach 14:15-16.

Wymiana Ciepła I (E)

Dodatkowy egzamin, początkowo przewidywany w marcu (w ramach wiosennej sesji egzaminacyjnej), z powodu COVID-19 został przesunięty na wrzesień b.r. Informacja dotycząca dnia, godzin i formy tego egzaminu zostanie ogłoszona w e-studia, przesłana USOSmail oraz podana na stronie wydziałowej.

Ważna informacja - piątek za poniedziałek

15.06.2020 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

MOMP

Egzamin poprawkowy z przedmiotu MOMP (semestr zimowy 2019/20) odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu Microsoft Teams w dn. 22 czerwca g. 15:00.

Letnia sesja egzaminacyjna zdalna

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 18.06.2020 – 30.06.2020

Od 1 czerwca 2020 roku przywraca się częściowe funkcjonowanie Uczelni

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora PW nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020r. informujemy, że od 1 czerwca 2020 zostaje przywrócona częściowa działalność Uczelni, w związku z tym informujemy:

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 1-12 czerwca br.

Podpisanie umowy na wybudowanie budynku laboratoriów na terenie lotniska Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu

W dniu 21 maja 2020 roku Politechnika Warszawska podpisała umowę z firmą BUDJAFEX na wybudowanie budynku laboratorium systemów bezzałogowych na terenie lotniska w Sierakowie koło Przasnysza. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.