Ogłoszenia dziekanatu

Zimowa sesja egzaminacyjna

03.02.2020 r. - 14.02.2020 r.

Nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni oraz instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekanów

W dniu 9 stycznia 2020r. przyjęcia studentów w godzinach:

W dniach 23.12.2019-1.01.2020 Politechnika Warszawska zamknięta

W dniach 23.12.2019-1.01.20120 Politechnika Warszawska jest zamknięta.

W dn. 09.01.2020 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Rektora PW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 - §1 ust. 3 pkt. 2.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekanów

W dniu 19.12.2019r. (czwartek)

przyjęcia studentów od 14:00 – 15:00

Numerki będą wydawane w godz. 13:00-15:00

Zmiana godzin przyjęć Dziekanatu (pok. 126 i pok. 128)

- 19.12.2019r. (czwartek) przyjęcia w godz. 14:00-15:00
- 20.12.2019r. (piątek) przyjęcia w godz. 10:30-12:30

e-kurs Przysposobienie biblioteczne

W dniach 10-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne".

Konkurs na realizację badań w tematyce oddziaływania fal akustycznych na przepływ w oderwanej warstwie przyściennej

Otwarty zostaje konkurs na realizację badań w tematyce oddziaływania fal akustycznych na przepływ w oderwanej warstwie przyściennej. Projekt finansowany jest z projektu OPUS16 NCN. Termin realizacji badań  1.12.2019 - 30.09.2020 (10 miesięcy). Oferta ważna do 30.11.2019. 

Stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Osoby wymienione na listach mają przyznane stypendium na rok akademicki 2019/2020.

Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci III semestru studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału MEiL. Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 23 listopada - 1 grudnia 2019. Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

Doktorant/ka do pracy w projekcie badawczym finansowanym przez NCN (OPUS 16)

PhD position in computational fluid dynamics (CFD) to simulate the coupling of acoustics and boundary layer flow

Praktyki, staż, praca w projekcie badawczym

Projekt prototypowego silnika spalinowego, prowadzony przez Wydział MEiL PW. Przez ponad 15 lat, na Wydziale zbudowane zostały cztery silniki. Do końca 2020 r. ma zostać zmontowany i przebadany piąty, największy z nich, o mocy 1MW. W przyszłości projektowane silniki mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim w energetyce rozproszonej.

13 listopada (środa) zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

W dniu 13.11.2019 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Przedmiot "Problemy cywilizacji Zachodu"

- zajęcia w godz. 16-18 zostały przeniesione z sali T1 do sali NL325

Stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zostały ogłoszone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020, uszeregowane wg punktów.

Uwaga! Studenci I-go semestru studiów stacjonarnych studiujących w języku polskim

Dziś o godzinie 15:00 zostanie uruchomiona w systemie USOSWeb rejestracja na przedmiot HES 1, prosimy o wybranie i zarejestrowanie odpowiedniego przedmiotu:

- Filozofia wobec problemów współczesności lub

- Problemy cywilizacji Zachodu

Zamknięcie okienka do rejestracji - 10.11.2019r. 23:59.