Ogłoszenia dziekanatu

Od 1 czerwca 2020 roku przywraca się częściowe funkcjonowanie Uczelni

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora PW nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020r. informujemy, że od 1 czerwca 2020 zostaje przywrócona częściowa działalność Uczelni, w związku z tym informujemy:

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 1-12 czerwca br.

Podpisanie umowy na wybudowanie budynku laboratoriów na terenie lotniska Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu

W dniu 21 maja 2020 roku Politechnika Warszawska podpisała umowę z firmą BUDJAFEX na wybudowanie budynku laboratorium systemów bezzałogowych na terenie lotniska w Sierakowie koło Przasnysza. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdalny egzamin B2 oraz C1

Więcej informacji na stronie SJO

Opłaty za Domy Studenckie

Decyzja 94/2020 Rektora PW w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich w okresie od dnia 12 marca do 31 maja 2020r. zmieniająca decyzję 73/2020

Zgodnie z decyzją nr 89/2020 z dnia 4 maja 2020 Rektora Politechniki Warszawskiej

w sprawie obniżenia i zwolnienia z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020

Piątek za wtorek

12.05.2020 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020

Na mocy decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020 otrzymały następujące osoby:

Opłaty za powtarzanie przedmiotów niezaliczonych w semestrze 2019L oraz 2019Z powtarzanych w semestrze 2020L

Zgodnie z decyzją Rektora PW nr 86/2020 z dnia 24.04.2020r. w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Piątek za środę

29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Pomoc finansowa dla stypendystów programów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje pomoc finansową stypendystom programów agencji, którzy z powodu pandemii covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Uwaga studenci! Opłaty za powtarzane przedmioty!

Przypominamy, że dziś jest ostatni dzień na złożenie podania o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie płatności

Erasmus+ dodatkowa rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja dodatkowa na wyjazd Erasmus+ w systemie MEiL jest już otwarta. Data jej zakończenia uległa zmianie na 10 kwietnia 2020.

Marcowe egzaminy dyplomowe

W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem oraz zarządzeniem Rektora w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy do 10.04.2020r. informujemy, że egzaminy dyplomowe, które miały odbyć się pod koniec kwietnia, zostają przesunięte. Termin składania papierowej wersji pracy dyplomowej (6 kwietnia) zostaje odwołany.

Wyniki naboru Erasmus+

W załączniku prezentujemy wyniki naboru na wyjazd Erasmusa+. Prosimy postępować zgodnie z harmonogramem na stronie w kwestii komentarzy/odwołań studentów.

Marcowe egzaminy dyplomowe

Wszystkie obrony zostają przesunięte na drugą połowę kwietnia 2020r.

Egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3

W związku z bieżącymi ustaleniami Rektora, egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3 odbędą się po Świętach Wielkanocnych (termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Opłaty za powtarzane przedmioty

W dniu 03.03.2020 zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty nie zaliczone w semestrze 2019L i 2019Z