Ogłoszenia dziekanatu

Marathon in Mechanics I

Wednesday, 24.01.2018 - room - A0, 16.00.

Stanowisko nr 4 czynne w dniu dzisiejszym (15.01.2018r.)

- w godz. 10:00-12:00 numerki będą wydawane w godz. 9:30-12:00
- w godz. 13:30-14:30 numerki będą wydawane w godz. 13:30-14:30

Zimowa sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna 29.01.2018 r. - 09.02.2018 r.

Poszukiwani doktoranci – stypendyści

W ramach projektu OPUS nr UMO-2016/23/B/ST8/03056 doktorant(-ka) będzie zaangażowany(-a) w badania i opracowanie modelu protonowego ogniwa paliwowego (SOFC).

Możliwość wykonania pracy dyplomowej w ZAiOL pod egidą EDC - GE Aviation Systems

Możliwość wykonania pracy dyplomowej w ZAiOL pod egidą EDC - GE Aviation Systems

Rekrutacja do grantu badawczego

Poszukujemy osoby do udziału w grancie badawczym sponsorowanym przez Lockheed Martin Co, USA.

Rusza konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów

Rusza konkurs GE Challenge – do zdobycia 10 000 dolarów

Przypominamy, że wciąż można dołączyć do konkursu GE Challenge, który organizowany jest wspólnie przez Engineering Design Center oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Dzień - zamiana

W dniu 4.01.2018 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Ogłoszenie o naborze na wyjazd w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Wykład z Mechaniki Płynów I odwołany

W związku z pogrzebem prof. Jacka Rokickiego wykład z Mechaniki Płynów I w poniedziałek 18 grudnia jest odwołany. Wykład ten odbędzie się w środę 20 grudnia o godz. 18.15 w Sali T1.

Lotnicze silniki turbinowe

Ze względu na liczne prośby studentów kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali T204 – grupa A oraz w sali T311 grupa B. Poprawkowe kolokwium pozostaje bez zmian tj. 25 stycznia 2018 r. o godzinie 12.15 w sali T204.

Ruszają zapisy na egzamin dyplomowy w lutym 2018

Terminarz znajduje się na poniższej stronie (pod terminami na GRUDZIEŃ/STYCZEŃ).

Przerwa świąteczna

Zgodnie z decyzją nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2017 r.

Test poprawkowy z UNiOP

Test poprawkowy z UNiOP odbędzie się w poniedziałek 18.12.2017 o godz. 1215.

Dotyczy przedmiotu Grafika inżynierska

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Grafika inżynierska odbędzie się dnia 6.12.2017 (środa) w godzinach 8.15-10.00 w salach AC (kreślarnie ZPK).

Aircraft Engine Maintenance

4.12.2017 – the lecture is cancelled.

Odbiór decyzji stypendialnych

stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki w sporcie