Ogłoszenia dziekanatu

Wykład Pana Prof Hornsen (HS) TZOU

W załączeniu przekazujemy uaktualniony plan zajęć.

Przyjęcia Pani Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Marty Poćwierz w dniu 27.04.2017 są odwołane.

Przyjęcia Pana Prodziekana ds. Dydaktycznych

prof. dr hab. inż. Macieja Jaworskiego w dniu 27.04.2017 są odwołane.

Akcja wydawania „śmigiełek”

zostaje wznowiona od dn. 24.04.2017 do dn. 28.04.2017.

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki III

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki III został przesunięty na środę, 26 kwietnia, na 18:15 (sala T-5).

Praktyki Erasmusa+ dla studentów

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na praktyki w ramach Erasmusa+ mailem na następujący adres:krozycka@meil.pw.edu.pl 

Egzaminy poprawkowe z Wymiany Ciepła I oraz Termodynamiki III

Egzaminy poprawkowe z Wymiany Ciepła I dla kierunku Energetyka, Wymiany Ciepła I dla kierunku MiBM oraz Termodynamiki III odbędą się w dniu 25 kwietnia (wtorek) o godzinie 17.15 w sali T-1 w ITC.

Konwersatorium PW - "Challanges in Earth Observation - DLR perspective"

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zapraszają na Konwersatorium PW - "Challanges in Earth Observation - DLR perspective"

Zmiana godzin przyjęć

Dziekanat Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Anglojęzycznych oraz Biuro Dziekana

Egzamin poprawkowy z Mechaniki III dla studentów studiów niestacjonarnych

odbędzie się w dniu 5 maja br. (piątek) o godz. 14:15 - sala NL323

Wykład zapraszany Prof. H. Tzou - maj 2017

Informujemy, że w dniach od 8 do 11 maja 2017 roku jest organizowany wykład zapraszany Hornsen (H.S.) TZOU pt. SMART STRUCTURES AND STRUCTRONIC SYSTEMS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS.

Egzamin z Mechaniki Płynów I

Egzamin z Mechaniki Płynów I dla AiR i LiK odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 18.15 w auli TC1 (ITC).

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Płynów I

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Płynów I (dotyczy wyłącznie studentek/studentów kierunków AiR i LiK, którym do zaliczenia ćwiczeń brakuje zaliczenia jednego kolokwium) odbędą się w poniedziałek 24 kwietnia o godz. 17.15.

Zmiana godzin przyjęć

Dziekanat Stacjonarny, Niestacjonarny i Anglojęzyczny (pok. 126 i 128)

w dniu 11.04.2017r. będą przyjmować studentów w godzinach 9:30 - 12:00.

Spotkanie Wielkanocne

Dziekan oraz Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału MEiL serdecznie zapraszają na spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:15 w sali T1 gmachu Instytutu Techniki Cieplnej.

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem Wielkanocnym organizowanym przez WRS w dniu 11.04.2017 r. ustalam godziny od 12:00 do 14:00 czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ważna informacja - piątek za środę

W semestrze letnim 12.04.2017 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;