Ogłoszenia dziekanatu

Dziekanat

Godziny przyjęć w najbliższych dniach

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Zapisy i organizacja zajęć w sem. 2021Z

Turbulence Physics and Modeling

Informujemy, że w październiku 2021 r. zostanie uruchomiony na Wydziale MEiL przedmiot obieralny prowadzony przez profesora Juliana Andrzeja Domaradzkiego (University of Southern California) nt. Turbulence Physics and Modeling.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dziekan Wydziału MEiL zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022.

Zapisy na lektoraty

Studium Języków Obcych organizuje spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty na semestr zimowy 2021.

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022

Informacje dla studentów przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia od semestru zimowego 2021/2022 - studia stacjonarne

Engineering Project POW00-MSA-2008

Informacja dla studentów studiów magisterskich, Semestr 2, Energetyka.

Zapisy na przedmioty oraz rejestracja na kolejny semestr studiów - 2021Z

Ważne informacje dotyczące zapisów na przedmioty oraz rejestracji na kolejny semestr studiów

Informacja dla Studentów I-ego roku studiów niestacjonarnych

Informacja dla Studentów I-ego roku studiów niestacjonarnych

mLegitymacja studencka

Nasi studenci mogą zamawiać mobilne wersje legitymacji studenckich. Moduł jest dostępny w systemie USOSweb.

BIPOL 2

Ostatnie kolokwium poprawkowe z BIPOL 2 rozpocznie się w dniu 06.09.2020 na platformie MS Teams o godzinie 13:10.

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I-go stopnia

Dziekanat pok. 126, od poniedziałku do piątku w godz. 10-14