Przeprowadzenie 4 specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i chłodniczych., w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 3/04/2019 14:32

Nr sprawy: 20-1130-2019
Nr w BZP: 533310-N-2019
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 15/04/2019 10:00


Przeprowadzenie 4 specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i chłodniczych., w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (42,00 kB, 29/05/2019 12:23)
application/msword informacja o wyborze oferty (639,00 kB, 24/04/2019 11:35)
application/msword zestawienie ofert (42,00 kB, 15/04/2019 12:10)
application/msword zapytanie nr 3 (326,00 kB, 11/04/2019 11:48)
application/msword zapytanie nr 2 (327,00 kB, 11/04/2019 11:47)
application/msword zapytanie nr 1 (326,00 kB, 9/04/2019 10:27)
application/msword siwz (953,50 kB, 3/04/2019 14:33)
application/msword OGŁOSZENIE -o zamówieniu (75,00 kB, 3/04/2019 14:32)