Przeprowadzenie 2 specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (szkolenie nr 1) oraz z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego (szkolenie nr 2). Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”. Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 3/04/2019 14:47

Nr sprawy: 21-1130-2019
Nr w BZP: 533329-n-2019
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 16/04/2019 10:00


Przeprowadzenie 2 specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (szkolenie nr 1) oraz z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego (szkolenie nr 2).
Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 14 „Kursy branżowe dla studentów” projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.
Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (43,00 kB, 29/05/2019 12:10)
application/msword informacja o wyborze oferty (185,50 kB, 24/04/2019 11:25)
application/msword zestawienie ofert (37,00 kB, 16/04/2019 10:57)
application/msword zapytanie nr 1 (106,00 kB, 11/04/2019 11:44)
application/msword siwz (507,50 kB, 3/04/2019 14:47)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (75,00 kB, 3/04/2019 14:47)