Certyfikat doskonałości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia kierunkom prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W kategorii Otwarty na świat - doskonałość we współpracy międzynarodowej dla kierunku energetyka oraz automatyka i robotyka

W kategorii Partner dla rozwoju - doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla kierunku energetyka