Projekty studenckie i dydaktyczne

Szkoła Orłów na PW logo

Projekty realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Studia

Studia na wydziale MEiL

Badania

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Wydział

Wydział MEiL

Kontakt

Kontakt

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne wydziału MEiL

Pracownicy

Pracownicy

Ogłoszenia różne

Ogłoszenia różne

PW-Sat2 wyniesiony w kosmos na pokładzie Falcona 9

Koła naukowe

Koła naukowe