Andrzej Grzebielec

Badanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą


Promotor:

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Celem pracy było opracowanie modelu termodynamicznego chłodniczego urządzenia termoaku-stycznego oraz jego weryfikacja eksperymentalna. Kolejnym celem pracy była ocena efektywności pracy obiegu termodynamicznego realizowanego przez analizowane urządzenie. W ramach pracy przeanalizowano budowę urządzeń termoakustycznych, oraz modeli opisujących zjawisko termoakustyki. Na podstawie analizy został opracowany model matematyczny oraz budowa stanowiska do weryfikacji modelu matematycznego. Przeprowadzone zostały badania analityczne jak i eksperymentalne dzięki, którym udało się określić główne wady i zalety urządzeń termoakustycznych. Jed-nocześnie została podjęta próba określenia optymalnych punktów pracy urządzenia termoakustycznego z falą stojącą.