Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu. Studia niestacjonarne są płatne. Na pierwszych semestrach studiów inżynierskich jak i magisterskich realizowa­ny jest jednolity program nauczania. Podział na specjalności dyplomowania następuje po 6 semestrach - studia inżynierskie, po 2 semestrach - studia magisterskie. Umożliwia to studentom przemyślaną decyzję wyboru specjalizacji zawo­dowej. Programy studiów przygotowują do pracy we współczesnym przemyśle w kraju i za granicą. W czasie studiów studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy inżynierskiej, wykorzystując komputerowe programy wspomagające w za­kresie zarówno projektowania, jak też eksploatacji różnorod­nych urządzeń.

Obsługa studiów zaocznych w Dziekanacie

Izabella Szulc

Godziny przyjęć na studiach niestacjonarnych obowiązujące od 01.10.2021 r.

  • poniedziałek 10:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
  • wtorek 09:30 - 13:30
  • środa - dzień bez przyjęć studentów
  • czwartek 11:00 - 15:00
  • piątek 10:00 - 14:00 oraz w piątki zjazdowe od 15:00-16:00
  • soboty zjazdowe 8:00-11:00

Dziekanat wydziału MEiL: ul.Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel. 022 234 5779, fax 022 625 7351.

e-mail: izabella.szulc@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych

Informacje dotyczące studiów zaocznych

Wysokość opłat dla nowo przyjętych studentów na studia niestacjonarne

studia niestacjonarne: 3900 zł.

Pliki do pobrania