Jacek Skiba

Badanie wpływu dużych odkształceń plastycznych na właściwości termofizyczne wybranych metali


Promotor:

dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. PW

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż.  Andrzej Panas – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
dr. hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW – Politechnika Warszawska

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Przedstawiona rozprawa dotyczy zagadnienia wpływu dużej deformacji plastycznej (SPD) generowanej metodą wyciskania hydrostatycznego (HE) na właściwości termofizyczne wybranych materiałów metalicznych. Pomijane w klasycznych metodach deformacji zjawisko wpływu odkształcenia na właściwości termofizyczne otrzymywanych materiałów ma znaczący wpływ w materiałach po procesie HE, które charakteryzują się znacznie bardziej rozdrobnioną mikrostrukturą, tworząc w całej objętości materiałów jednorodne struktury ultradrobnoziarniste lub nanometryczne charakteryzujące się unikalnymi właściwościami, różniącymi się znacząco od materiału nieodkształconego.

Zasadnicza cześć rozprawy dotyczy analizy termofizycznej materiałów po procesie wyciskania hydrostatycznego o różnej strukturze, różnej temperaturze topnienia i różnej podatności do zachodzenia zmian strukturalnych aktywowanych dużym odkształceniem plastycznym oddziałowującym w warunkach silnego grzania adiabatycznego.

Analiza termofizyczna obejmująca głównie laserową metodę impulsową (ang. laser flash analysis) oraz skaningową kalorymetrię różnicową (ang. differential scanning calorimetry) pozwala na ocenę wpływu dużego odkształcenia plastycznego generowanego metodą wyciskania hydrostatycznego na zmiany właściwości termofizycznych badanych materiałów. Prezentowane są również wyniki badań mechanicznych i strukturalnych obejmujące statyczną próbę rozciągania, pomiary rozkładu twardości, mikroskopię świetlną oraz transmisyjną mikroskopię elektronową, pozwalające na jakościową i ilościową ocenę zmian strukturalnych zachodzących w badanych materiałach po procesie dużej deformacji