Marta Woch

Analiza niezawodności struktury samolotu PZL-130 Orlik TC-II w rzeczywistych warunkach eksploatacji


Promotor:

dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. PW

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

doc. Ing. David Valis, Ph.D. - Uniwersytet Obrony Brno
prof. dr. hab. inż. Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Niniejsza rozprawa doktorska opisuje nowatorski sposób metody oceny niezawodności struktury nośnej statków powietrznych. Wykorzystując opracowany model matematyczny stworzono autorskie oprogramowanie komputerowe Aircraft Structural Reliability Assessment (AStRAss) umożliwiające obliczenia niezawodności struktury nośnej.

Stawiana jest teza, że opracowanie nowej metody oceny niezawodności wybranych punktów kontrolnych pozwoli na szacowanie bezpieczeństwa eksploatacji struktury nośnej samolotu PZL-130 Orlik TC-II.

W pracy, w celu weryfikacji poprawności algorytmów zaimplementowanych w oprogramowaniu komputerowym, została dokonana analiza porównania wyników z programami komercyjnymi.

Umożliwiło to przeprowadzenie wnikliwej analizy niezawodności wybranych punktów kontrolnych w strukturze samolotu PZL-130 Orlik TC-II w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Przeprowadzono również analizę wrażliwości otrzymanych wyników w zależności od zmian parametrów wejściowych opracowanej metody oceny niezawodności.

Przedstawiona w pracy metoda wraz z komputerową implementacją w oprogramowaniu AStRAss została opracowana w taki sposób, aby możliwe było zastosowanie jej dla dowolnych typów statków powietrznych objętych przedstawionym sposobem oceny niezawodności punktów kontrolnych struktury nośnej.

Uniwersalność metody, przyszłe korzyści z praktycznych zastosowań oraz potencjalna możliwość adaptacji dla dowolnych pojazdów technicznych stanowią niewątpliwie dużą merytoryczną zaletę niniejszej rozprawy.