Michał Pawluczyk

Mitigation of hydrogen risks in Light Water Reactors using an adaptive neuro fuzzy inference system for hydrogen concentration prediction


Promotor:

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski- Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak - Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Artur Cebula - Politechnika Krakowska

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Niewiński

Praca koncentruje się na problemie powstawiania wodoru w warunkach awarii w elektrowniach jądrowych. W pracy opisano źródła wodoru i aktualne cele badawcze dotyczące zmniejszenia niepewności w zakresie modelowania wodoru. Scenariusz awarii utraty zasilania SBO Fukushima Daiichi Unit 1 jest modelowany przy pomocy kodu MELCOR. Przedstawiono dziewięć wariantów awarii, z uwzględnieniem urządzeń zmniejszających ryzyko związane z wodorem, w postaci pasywnych autokatalitycznych rekombinatorów (PARs), zraszacze obudowy bezpieczeństwa i wstępną inertyzację azotem. Omówiono wyniki tych obliczeń, koncentrując się na stężeniu wodoru i ryzyku deflagracji wodoru. Powstała, w ten sposób, baza danych scenariuszy wypadków jest wykorzystywana jako dane treningowe i testowe dla opracowanego adaptacyjnego neuronowo-rozmytego systemu wnioskowania (ANFIS), który przewiduje stężenie wodoru w obudowie bezpieczeństwa w funkcji czasu w oparciu o dane wejściowe w postaci czasu, koncentracji tlenu i ciśnienia. Wnioskiem rozprawy jest, że ANFIS może przewidzieć stężenie wodoru w obudowie bezpieczeństwa, a systemy takie jak ANFIS mogą być wykorzystane w rozwoju SAMG i pomóc operatorom w podejmowaniu decyzji zmniejszających ryzyko w odniesieniu do zagrożeń wodorowych.