Piotr Mazgaj

Advanced safety analysis of an Intermediate Break Loss of Coolant Accident


Promotor:

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof Wacław Gudowski – Królewski Instytut Technologii w Sztokholmie
dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IE – Instytut Energetyki

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Analiza cieplno-przepływowa jest kluczowym elementem procesu projektowania,
a następnie licencjonowania elektrowni jądrowej. W grupie awarii utraty chłodziwa (LOCA), zmiany przepisów są̨ omawiane w rożnych krajach, biorąc pod uwagę̨ bardzo mało prawdopodobny charakter wystąpienia gilotynowego przerwania obiegu pierwotnego, kwestionując konieczność́ przestudiowania takiego zdarzenia z założeniami warunków projektowych. W konsekwencji uwzględnienie pęknięcia obiegu pierwotnego o pośredniej wielkości staje się̨ coraz ważniejsze.

W pracy przedstawiono zaawansowaną analizę̨ awarii utraty chłodziwa związanej ze średnim rozszczelnieniem obiegu pierwotnego reaktora jądrowego. Dane z rzeczywistej elektrowni dla tego typu awarii nie są̨ dostępne. Do analizy tej awarii wykorzystano dane pochodzące z eksperymentu nr 7 projektu badawczego OECD/NEA ROSA-2. Eksperyment ten symulował w zmniejszonej skali reakcje cieplno-przepływowe podczas rozerwania o powierzchni 13% pola przekroju zimnej pętli obiegu pierwotnego reaktora ciśnieniowego (PWR).

Modelowanie instalacji badawczej ROSA-2/LSTF zostało wykonane w kodzie obliczeniowym CATHARE 2 V2.5_2. Praca przedstawia ulepszenie kodu,

a mianowicie: zastosowanie nowego modelu akumulatora, zastosowanie nowej formuły dla przeciwprądowego ograniczenia prze- pływu (CCFL) w gorącej pętli obiegu pierwotnego
w sąsiedztwie dyszy generatora pary oraz przedstawia badania kondensacji pary wodnej podczas wtrysku wody do zimnej pętli w trakcie stanu przejściowego. Praca wykazuje, że zastosowanie wyżej wymienionych ulepszeń́ skutkuje lepszym oszacowaniem wyników obliczeniowych
w porównaniu z danymi eksperymentalnymi. Otrzymane wyniki obliczeniowe zostały poddane analizie niepewności.