Tomasz Dziewoński

Analiza skuteczności poduszek gazowych chroniących kierowcę w małych samochodach


Promotor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior

Promotor pomocniczy:

Recenzenci:

prof. dr hab.inż. Józef Knapczyk - PK
prof. dr hab.inż. Andrzej Teodorczyk – MEiL PW

Dziedzina:

Dyscyplina:


Streszczenie:

Tematyka pracy dotyczy wybranych zagadnień bezpieczeństwa biernego kierowcy pojazdu samochodowego w czasie wystrzału czołowej poduszki gazowej, szczególnie w nietypowej sytuacji (tzw. Out of Position). Szczególną uwagę skierowano na działanie poduszek w małych samochodach, które w Polsce stanowią bardzo duży (ok. 30%) segment floty samochodów osobowych. Tezą pracy jest stwierdzenie, że w niektórych sytuacjach poduszki gazowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia kierowcy/pasażera małego samochodu. Przeprowadzono badania eksperymentalne i modelowo-symulacyjne wystrzału typowej czołowej poduszki gazowej kierowcy małego samochodu i jej interakcji z modelem kierowcy znajdującym się zbyt blisko modułu poduszki. Badania eksperymentalne poduszki gazowej kierowcy Fiata Seicento potwierdziły znany z literatury poziom jej "agresywności" w takich sytuacjach. W wyniku prac modelowo-symulacyjnych stworzono złożony model badanej poduszki gazowej w środowisku pakietu MADYMO. Umożliwia on przeprowadzenie teoretycznej analizy obciążeń działających na człowieka oraz porównanie wyników symulacyjnych z eksperymentalnymi. Na podstawie wyznaczonych na drodze eksperymentalnej i symulacyjnej wartości standardowych wskaźników urazowych dla układu głowa - szyja - tułów człowieka można stwierdzić, że choć wartości krytyczne w żadnym z badanych przypadków nie zostały przekroczone, to bliskość progu tolerancji - niektórych z badanych parametrów - wskazuje na duże prawdopodobieństwo doznania urazów w wyniku wystrzału poduszki.