dr inż. Artur Harutyunyan

Analyses of thermodynamic parameters of gas turbines and combined cycle power plants after repowering, working high above sea level


Promotor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Promotor pomocniczy:

dr inż. Marcin Wołowicz

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Dziedzina:

nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina:

energetyka / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Streszczenie:

Praca dotyczy eksperymentalnej i numerycznej analizy i badania wpływu warunków otoczenia na osiągi i parametry termodynamiczne turbin gazowych i układów gazowo‑parowych po repoweringu. Obliczenia wykonano na przykładzie elektrociepłowni gazowo‑parowej z dopalaniem, zasilanej gazem ziemnym, pracującej z parą na parametry nadkrytyczne, zainstalowanej na dużej wysokości nad poziomem morza. Badania koncentrowały się na różnych turbinach gazowych i obejmowały koncepcje różnych sposobów repoweringu (sprzęgnięcia) istniejących starych elektrowni parowych z dodaniem nowej turbiny gazowej oraz doborem właściwej/najbardziej odpowiedniej turbiny gazowej dla konkretnego wariantu repoweringu. W niniejszej pracy badano również wpływ warunków otoczenia na pracę układu  gazowo‑parowego w przypadku różnych metod chłodzenia kondensatu oraz w zależności od liczby jednostek turbin gazowych. Analizy i testy przeprowadzono przy użyciu kilku programów do modelowania matematycznego i symulatorów: GateCycleTM, Aspen HYSYS, EBSILON Profesional i SIPEP. Obliczone wyniki analiz modelów porównano z rzeczywistymi parametrami pracy przykładowej elektrowni. Ocena modeli przeprowadzona została przy nominalnych i częściowych obciążeniach turbin gazowych i układów gazowo-parowych. Następnie omówiono i zbadano metody poprawy sprawności turbin gazowych.