Plan zajęć

Semestr zimowy 2021/2022

Zalecamy regularnie sprawdzać tę stronę. Mogą jeszcze być wprowadzane zmiany.
Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 1 (102,06 kB, 27/09/2021 09:37)
 
application/pdf Semestr 3 (59,08 kB, 27/09/2021 14:58)
 
application/pdf Semestr 5 (93,91 kB, 27/09/2021 09:37)
 
application/pdf Semestr 7 (116,07 kB, 27/09/2021 09:37)
 
application/pdf Mechatronika Obieralne Kosmonautyka sIV (101,32 kB, 27/09/2021 09:38)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 (mgr) (98,92 kB, 27/09/2021 09:37)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestry 1 3 (zaoczne inż) (145,31 kB, 21/09/2021 09:57)
 
application/pdf Semestry 5 7 (zaoczne inż) (152,12 kB, 21/09/2021 09:58)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestry 1 3 (zaoczne mgr) (144,83 kB, 21/09/2021 09:58)
Informacje organizacyjne
 
application/pdf Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 (87,03 kB, 28/06/2021 14:05)
 
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)