MADO

eng

Multidisciplinary Aircraft Design Optimization

MADOflow_medium

MADO zawiera koncepcję i procedury zastosowania optymalizacji multidyscyplinarnej do statków powietrznych. W procesie zintegrowane zostały takie dyscypliny naukowe jak: aerodynamika, wytrzymałość, stateczność dynamiczna. Modułowa struktura umożliwia integrację dodatkowych dyscyplin naukowych.  Główny nacisk został położony na automatyzację procesu i łatwość wymiany danych. Dlatego udostępnione zostało API z funkcjami do przygotowania geometrii wykorzystywanej w programie do analiz aerodynamicznych Panukl. Panukl zawiera również narzędzie numeryczne automatycznie przygotowujące dane do programu SDSA – Simulation & Dynamic Stability Analysis. Geometria i obciążenia aerodynamiczne mogą być potem wyeksportowane do programu do analiz wytrzymałościowych CalculiX.

Dokumentacja biblioteki Config_API

Nowość: ANSYS Workbench Panukl extension - wtyczka do pakietu ANSYS

Przykłady zastosowania:

MADO-MOSUPS_example

Box Wing - optymalizacja konfiguracji

FEMopt_medium

Box Wing - optymalizacja struktury

MADO-MOSUPS_medium

Box Wing - optymalizacja aerodynamiczna

Stability

Box Wing - więzy stabilności