SDSA

eng

Pakiet do obliczeń charakterystyk dynamicznych samolotu.

Pakiet SDSA będący częścią systemu CEASIOM jest wyposażony w szereg interfejsów pozwalających na wymianę danych i wyników i tym samym pracę w ramach dużego systemu. Zaprojektowany i wykonany interfejs graficzny pozwala na szybki i wygodny wybór opcji pakietu i sterowanie obliczeniami. Oprogramowanie zawiera między innymi funkcje:

 • analiza stateczności dynamicznej:
  sdsa_m
  • analiza wartości własnych modelu zlinearyzowanego z automatyczną identyfikacją klasycznych postaci ruchu,
  • identyfikacja postaci ruchu z przebiegów czasowych modelu nieliniowego,
  • analiza stateczności układu sterowanego (closed loop, pilot in the loop) z automatyczną selekcją wartości własnych odpowiadających podstawowemu wektorowi stanu, oraz identyfikacją klasycznych postaci ruchu,
 • symulacja o sześciu stopniach swobody, w tym między innymi:
  • testy podstawowych postaci ruchu,
  • modele turbulencji,
 • modelowanie układu sterowania, w tym:
  • układy poprawy stateczności,
  • układ stabilizacji bazujący na układzie LQR,
  • model pilota,
 • analiza osiągów samolotu.

 Oprogramowanie pozwala na automatyczną ocenę własności lotnych bazując na szeregu kryteriach zdefiniowanych w międzynarodowych przepisach i regulacjach (wbudowane kryteria CS23, ICAO, MIL, itp.). SDSA może pracować w trybie automatycznym w ramach systemu CEASIOM, jak również jako samodzielna aplikacja działająca w systemach MS Windows lub Linux.

Pliki do pobrania

SDSA wersja 2020:

Wszelkie uwagi proszę kierować na adres:

tgrab@meil.pw.edu.pl 

proszę w temacie podać slowo: SDSA