Biblioteka Wydziału MEiL

Organizacja pracy Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa od 8 czerwca 2020 r.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9:00 – 14:30

I. REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI WYDZIAŁU MEiL

 1. Zabrania się korzystania z biblioteki osobom z objawami chorobowymi.
 2. Przed wejściem do pomieszczeń biblioteki należy zasłonić usta i nos.
 3. Osoby oczekujące na wejście do biblioteki powinny zachować zalecaną odległość ok. 2 metrów.
 4. Do pomieszczenia biblioteki należy wchodzić pojedynczo, stosując się do instrukcji pracownika biblioteki.
 5. Po wejściu do pomieszczenia należy zdezynfekować dłonie i skierować się do właściwego stanowiska:
  • zwroty, karty obiegowe;
  • wypożyczenia.
 6. W bibliotece ustala się 10 minutowe przerwy na wietrzenie pomieszczeń obsługi użytkowników o godzinie 11:00 i 13:00.
 7. Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do zasobów oraz innych pomieszczeń w bibliotece.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników biblioteki.

II. WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczanie książek odbywa się wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zamówienia w katalogu online.
 2. Odbiór zamówionych książek odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po realizacji zamówienia – należy sprawdzić na swoim koncie bibliotecznym.

III. ZWROTY

 1. Terminy zwrotów wypożyczonych dokumentów bibliotecznych, których data zwrotu przypadała na okres 12 marca - 22 czerwca, zostały przesunięte do 1 października 2020 r.
 2. Zwrócone książki podlegają kwarantannie przez okres 14 dni (status w katalogu „Kwarantanna”) - w tym czasie nie będą dostępne do wypożyczenia.
 3. Książki można również zwrócić wysyłając pocztą na adres:

Politechnika Warszawska. Biblioteka Wydziału MEiL
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21/25
Pok. 10

IV. PROLONGATY

 1. Terminy zwrotu książek wypożyczonych z Biblioteki Wydziału MEiL podlegają prolongowaniu.
 2. Prolongaty można dokonać samodzielnie jeśli:
  • nie wyczerpano jednokrotnego limitu prolongaty danej książki w Bibliotece Wydz. MEiL.
  • książka nie została zamówiona przez innego użytkownika;
  • na koncie nie ma innych przetrzymanych książek, czyli takich, których termin zwrotu minął przed 11 marca 2020 r.;
  • konto biblioteczne nie jest zablokowane z innego powodu.

V. OPŁATY

 1. Zawiesza się możliwość opłat gotówkowych za nieterminowy zwrot książek powyżej 50 groszy.
 2. Opłaty można regulować wyłącznie przez swoje konto biblioteczne.
 3. Opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 31 maja nie są naliczane.

VI. KARTY OBIEGOWE

 1. Potwierdzenie rozliczenie konta w Bibliotece Wydziału MEiL jest możliwe:
  • w bibliotece;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie pw.edu.pl przesyłając skan wypełnionej karty obiegowej biblioteka.meil@pw.edu.pl.

Aktualności

 • 13.07.2020 - 29.08.2020 Nie wypożyczamy książek

  Z powodu odbywającego się w naszej bibliotece spisu kontrolnego księgozbioru, w okresie od 13.07. 2020 r. do 29.08.2020 r. wstrzymujemy wypożyczanie oraz udostępnianie na miejscu wszelkich dokumentów. Zwroty książek przyjmowane są jak dotychczas, w godzinach otwarcia biblioteki lub za pośrednictwem poczty. Przepraszamy za utrudnienia

 • Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2019/2020

  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.
  Szkolenie realizowane jest w formie elektronicznej i informacja o zaliczeniu przenoszona jest do systemu USOS po zakończeniu kursu.
  Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.
  Więcej informacji: https://ekursy.okno.pw.edu.pl/mod/page/view.php?id=107
  Materiały przydatne do zaliczenia kursu: Pierwsze kroki w bibliotece

 • Sprawdź swoje konto w bibliotece!

  Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot. Nie znasz hasła do konta? Nie wiesz jak zalogować się na konto? Zadzwoń lub przyjdź do biblioteki.

 • BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich
  Od dnia 18 grudnia 2017 r. istniej możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.

  BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

  Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np.Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;   
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

  Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).

  Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

 • poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.30

Lokalizacja

 • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
  ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
 • tel. (22) 234 57 68
 • e-mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl

Pracownicy

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowego, samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze z poziomu katalogu on-line na stronie: www.bg.pw.edu.pl