Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - dziekan
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - prodziekan ds. ogólnych
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr inż. Marta Poćwierz - prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. uczelni -  wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej ds. dydaktycznych,
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska -  wicedyrektor  Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej ds. naukowych i dydaktycznych.
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Automatyka i Robotyka
 • prof. dr hab. inż. Cezary Galiński - opiekun kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Aerospace Engineering
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - opiekun kierunku Energetyka
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - opiekun kierunku Power Engineering
 • dr inż. Marcin Żugaj - opiekun studiów niestacjonarnych
 • dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni - specjalista ds. informatycznego wsparcia projektowania programów kształcenia i obsługi studiów (VERBIS, USOS)
 • Maksymilian Augustyn - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu
 • mgr inż. Michał Stępień - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
 • mgr inż. Aneta Jodłowska - sekretarz Komisji

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni - Przewodniczący Komisji
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni – Prodziekan ds. dydaktycznych – członek
 • dr inż. Sławomir Bielecki – członek
 • dr inż. Andrzej Chmielniak – członek
 • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański – członek
 • prof. dr hab. inż. Cezary Galiński – członek
 • dr hab. inż. Marian Gieras – członek
 • dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni – członek
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni – członek
 • mgr inż. Kamila Grabowska - przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
 • Hubert Hektus - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu
 • mgr Ewa Stefaniak – sekretarz Komisji

Komisja ds. Rozwoju Wydziału

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
 • dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • Karolina Gęca - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządy Studentów
 • Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów

Komisja ds. Kadr

 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • dr hab. inż. Grzegorz Krzesiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni
 • dr inż. Paweł Malczyk
 • dr inż. Andrzej Grzebielec

Komisja Rekrutacyjna do spraw przyjęć na studia

 • dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich - Przewodnicząca
 • dr inż. Stanisław Suchodolski - Sekretarz
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr inż. Grzegorz Niewiński

Komisja Stypendialna

 • mgr inż. Grzegorz Kamiński – przewodniczący
 • dr inż. Marta Poćwierz – prodziekan ds. studenckich
 • dr inż. Witold Mirski
 • studentka Barbara Kominek
 • studentka Karolina Wróbel
 • student Łukasz Kubuj
 • student Michał Radziwonowicz