Formularze

  • Formularze do egzaminów dyplomowych znajdują się tutaj
  • Formularze do praktyk znajdują się tutaj
  • Formularze do stypendiów znajdują się tutaj

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów z Dziekanatu przez osobę trzecią

Pełnomocnictwo musi być opatrzone oryginalnym czytelnym podpisem mocodawcy. Kserokopia lub skan pełnomocnictwa nie będzie honorowany.

application/pdf pełnomocnictwo szczegółowe (189,17 kB, 19/05/2022 07:35)

Legitymacje

W przypadku wymiany legitymacji należy złożyć odpowiednie podanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (w przypadku chęci wymiany zdjęcia także nowe zdjęcie w rozmiarze 35mm/45mm)

  • w przypadku zmiany danych osobowych
  • w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży
application/msword podanie o duplikat legitymacji - DOC (63,50 kB, 16/12/2013 10:50)
application/pdf podanie o duplikat legitymacji - PDF (83,83 kB, 16/12/2013 10:53)

Rejestracja na kolejny okres studiów

Podania o rejestrację warunkową, powtarzanie semestru, przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej należy złożyć poprzez USOSWeb. W celu złożenia podania należy zalogować się na swoje konto, wejść w zakładkę Dla studentów/podania ePW kliknąć Złóż nowe podanie, z listy rozwijanej wybrać odpowiedni typ podania.

application/msword tabela do transferu punktów (35,50 kB, 26/11/2014 11:58)

Urlopy

Podania o urlop nieuwarunkowany lub okolicznościowy oraz o urlop zdrowotny należy złożyć poprzez USOSWeb. W celu złożenia podania należy zalogować się na swoje konto, wejść w zakładkę Dla studentów/podania ePW kliknąć Złóż nowe podanie, z listy rozwijanej wybrać odpowiedni typ podania.

Przeniesienia, wznowienia

Przeniesienie może dotyczyć wyłącznie osób, które są aktualnie studentami i zaliczyły w całości co najmniej I rok studiów na studiach I-go stopnia lub 1 semestr na studiach II-go stopnia..

Student może być przyjęty na dany kierunek, rodzaj i stopień prowadzonych na Wydziale studiów w trybie przeniesienia:

Przeniesienie zewnętrzne - w sprawie przeniesienia z innej Uczelni proszę kontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia: https://bps.pw.edu.pl/Kontakt

Informacje, wniosek, ankieta na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Przyjecia-na-studia/Przeniesienie-z-innej-uczelni-lub-uczelni-zagranicznej

application/pdf Procedura przeniesienia z innej Uczelni (138,33 kB, 22/11/2022 11:32)

Przeniesienie wewnętrzne:

  • z innego wydziału Politechniki Warszawskiej;
  • z innego kierunku na drugi kierunek prowadzony w ramach Wydziału;
  • wewnątrz danego kierunku studiów (zmiana formy prowadzenia studiów)

     Należy zapoznać się z poniższą instrukcją i postępować zgodnie z nią:

  

O wznowienie studiów może ubiegać się były student Wydziału (Regulamin Studiów PW, Dział IV, §15), który przerwał studia po zaliczeniu:

  • co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia;
  • pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.

Z wypełnionym wnioskiem o wznowienie należy udać się do Dziekanatu do Pani Doroty Smukowskiej w celu wszczęcia procedury wznowienia.

application/pdf wniosek o wznowienie studiów (265,79 kB, 24/09/2021 14:48)

Inne

Kartę deklaracji pracy przejściowej oraz kartę deklaracji pracy dyplomowej i seminarium składa się w Sekretariacie Zakładu, w którym praca jest realizowana.

application/msword karta deklaracji pracy przejściowej - DOC (33,00 kB, 26/01/2017 09:57)

----------

e-Obiegówka

Od 1 września 2020 wprowadzamy e-Obiegówkę na naszym Wydziale.

Zatwierdzenie obiegówki przez Dziekanat, Instytut Dyplomujący, Administrację Domu Studenckiego, Bibliotekę Wydziałową i Bibliotekę Główną będzie odbywało się całkowicie zdalnie.

Studenci, którzy będą przystępowali do egzaminu dyplomowego od września 2020r. będą mieli otwierane obiegówki w systemie USOS przez Dziekanat podczas przygotowywania dokumentów na egzamin dyplomowy.

Byli studenci oraz absolwenci, którzy chcą rozliczyć kartę obiegową (nie rozliczali karty w wersji papierowej) proszeni są o zgłaszanie mailem prośby o uruchomienie takiej karty. 

e-maile do Dziekanatu są dostępne na stronie: 

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Wydzial/Dziekanat

----------

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document podanie o dopisanie na przedmiot - DOC (15,70 kB, 4/03/2020 11:14)
application/pdf podanie o dopisanie na przedmiot - PDF (75,85 kB, 4/03/2020 11:14)
application/msword uznanie okresu studiów_Erasmus_DOC (86,00 kB, 2/09/2014 13:59)
application/pdf uznanie okresu studiów_Erasmus_PDF (342,92 kB, 2/09/2014 14:00)
application/pdf hospitacja (26,00 kB, 22/04/2015 15:59)

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do zbierania wpisów z języków obcych na poniższą kartę zaliczeń SJO

application/msword karta zaliczeń SJO (122,00 kB, 19/10/2017 14:55)