Formularze

  • Formularze do egzaminów dyplomowych znajdują się tutaj
  • Formularze do praktyk znajdują się tutaj
  • Formularze do stypendiów znajdują się tutaj

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów z Dziekanatu przez osobę trzecią

Pełnomocnictwo musi być opatrzone oryginalnym czytelnym podpisem mocodawcy. Kserokopia lub skan pełnomocnictwa nie będzie honorowany.

application/pdf pełnomocnictwo szczegółowe (189,17 kB, 19/05/2022 07:35)

Legitymacje

W przypadku wymiany legitymacji należy złożyć odpowiednie podanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (w przypadku chęci wymiany zdjęcia także nowe zdjęcie w rozmiarze 35mm/45mm)

  • w przypadku zmiany danych osobowych
  • w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży
application/msword podanie o duplikat legitymacji - DOC (63,50 kB, 16/12/2013 10:50)
application/pdf podanie o duplikat legitymacji - PDF (83,83 kB, 16/12/2013 10:53)

Rejestracja na kolejny okres studiów

Podania o rejestrację warunkową, powtarzanie semestru, przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej należy złożyć poprzez USOSWeb. W celu złożenia podania należy zalogować się na swoje konto, wejść w zakładkę Dla studentów/podania ePW kliknąć Złóż nowe podanie, z listy rozwijanej wybrać odpowiedni typ podania.

application/msword tabela do transferu punktów (35,50 kB, 26/11/2014 11:58)

Urlopy

Podania o urlop nieuwarunkowany lub okolicznościowy oraz o urlop zdrowotny należy złożyć poprzez USOSWeb. W celu złożenia podania należy zalogować się na swoje konto, wejść w zakładkę Dla studentów/podania ePW kliknąć Złóż nowe podanie, z listy rozwijanej wybrać odpowiedni typ podania.

Przeniesienia, wznowienia

Przeniesienie może dotyczyć wyłącznie osób, które są aktualnie studentami i zaliczyły w całości co najmniej I rok studiów na studiach I-go stopnia lub 1 semestr na studiach II-go stopnia..

Student może być przyjęty na dany kierunek, rodzaj i stopień prowadzonych na Wydziale studiów w trybie przeniesienia:

Przeniesienie zewnętrzne - w sprawie przeniesienia z innej Uczelni proszę kontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia: https://bps.pw.edu.pl/Kontakt

Informacje, wniosek, ankieta na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Przyjecia-na-studia/Przeniesienie-z-innej-uczelni-lub-uczelni-zagranicznej

application/pdf Procedura przeniesienia z innej Uczelni (138,33 kB, 22/11/2022 11:32)

 

Przeniesienie wewnętrzne:

  • z innego wydziału Politechniki Warszawskiej;
  • z innego kierunku na drugi kierunek prowadzony w ramach Wydziału;
  • wewnątrz danego kierunku studiów (zmiana formy prowadzenia studiów)

     Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

  

Studenci Wydziału MEiL chęć przeniesienia zgłaszają mailowo do Pani Agnieszki Matejek agnieszka.matejek@pw.edu.pl, podając numer albumu oraz kierunek na jaki chcą się przenieść. Zgłoszenie można przesłać jak będą wpisane wszystkie oceny w systemie USOS oraz zaliczony w całości pierwszy rok (I stopień) / pierwszy semestr (II stopień) studiów.

  

O wznowienie studiów może ubiegać się były student Wydziału (Regulamin Studiów PW, Dział IV, §15), który przerwał studia po zaliczeniu:

  • co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia;
  • pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.

Z wypełnionym wnioskiem o wznowienie należy udać się do Dziekanatu do Pani Doroty Smukowskiej w celu wszczęcia procedury wznowienia.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wniosek o wznowienie studiów (46,73 kB, 28/05/2024 07:31)

Inne

Kartę deklaracji pracy przejściowej oraz kartę deklaracji pracy dyplomowej i seminarium składa się w Sekretariacie Zakładu, w którym praca jest realizowana.

application/msword karta deklaracji pracy przejściowej - DOC (33,00 kB, 26/01/2017 09:57)

----------

e-Obiegówka

Uruchamiana jest w systemie USOSWeb

----------

Wniosek o rezygnację ze studiów należy złożyć poprzez USOSWeb/Dla studentów/Podania ePW

----------

application/pdf uznanie okresu studiów_Erasmus_PDF (342,92 kB, 2/09/2014 14:00)
application/pdf hospitacja (26,00 kB, 22/04/2015 15:59)
application/msword karta zaliczeń SJO (122,00 kB, 19/10/2017 14:55)