Debaty i prelekcje

Atom się opóźnia. Czyja to wina?

09:20-09:50, sala TCB1, Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski – doradca Orlen Synthos Green Energy (OSGE)

Profesor Wacław Gudowski jest uznanym autorytetem w dziedzinie fizyki jądrowej i inżynierii reaktorów, posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy nad zaawansowanymi technologiami jądrowymi. Jego działalność naukowa i dydaktyczna obejmuje współpracę z wiodącymi instytucjami badawczymi, w tym między innymi Królewskim Instytutem Technologicznym w Sztokholmie (KTH Royal Institute of Technology) oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Profesor Gudowski jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, które cieszą się uznaniem w środowisku akademickim, a jego wkład w rozwój wiedzy o reaktorach jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych oraz technologii SMR jest nieoceniony. Jako ekspert w dziedzinie energetyki jądrowej, uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych i pełnił funkcje doradcze dla instytucji takich jak Departament Energii USA czy Parlament Francuski.

Przez 5 lat Prof. Wacław Gudowski był Zastępcą Dyrektora Generalnego w International Science and Technology Center (ISTC) w Moskwie, centrum analiz, badań i monitorowania nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Jego praca nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) oraz Małymi Modularnymi Reaktorami (SMR) stanowi istotny wkład w rozwój nowoczesnych technologii jądrowych. Profesor obecnie jest doradcą Orlen Synthos Green Energy (OSGE) wspomagając jak najszybsze wdrożenie SMR-ów w Polsce.

Waclaw_Gudowski

Oferta edukacyjna i badawcza Politechniki Warszawskiej w obszarze energetyki jądrowej

09:55-10:20, sala TCB1, Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Adam Kisiel – Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej

Na Politechnice Warszawskiej tematyka energetyki jądrowej oraz badania naukowe z nią związane są prowadzone interdyscyplinarnie na wielu wydziałach. Studenci mają okazję zgłębiać wiedzę z różnych perspektyw, takich jak fizyka, inżynieria, bezpieczeństwo, prawo i ekonomia. Dzięki temu programowi mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie zagadnień związanych z energią jądrową, co przygotowuje ich do pracy w różnorodnych obszarach związanych z tym sektorem.

O ofercie edukacyjnej i badawczej Politechniki Warszawskiej w obszarze energetyki jądrowej, podczas drugiej prelekcji na NuclearDay, opowie prof. dr hab. inż. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki PW.

Profesor jest cenionym ekspertem w dziedzinie energetyki jądrowej i fizyki jądrowej. Jego prace badawcze koncentrują się głównie na fizyce jądrowej, a w szczególności fizyce zderzeń ciężkich jonów.

Wieloletnie doświadczenie Profesora oraz pasja do nauki sprawiają, że prof. Kisiel jest autorytetem w swojej dziedzinie oraz inspiracją dla studentów i młodych naukowców zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej. Jego praca nie tylko przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat energii jądrowej, ale także ma istotny wpływ na rozwój tej branży zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Kisiel-Adam

Debata moderowana z udziałem pracodawców: Sylwetka pracownika przemysłu jądrowego. Kogo potrzebujemy i kogo zatrudniamy?

11:25-12:25, sala TCB1, Instytut Techniki Cieplnej

Moderator – Hanna Sądej - studentka 6 semestru kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i zarazem Prezes Koła Naukowego Energetyków.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi cechy poszukiwane przez pracodawców, aktualne niedobory kadrowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz perspektywy rozwoju zawodowego w tej branży. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się również o specjalistycznych szkoleniach i programach edukacyjnych, a także porównać wymagania pracy w sektorze jądrowym w różnych krajach. Debata zakończy się możliwością zadawania pytań ekspertom, co pozwoli na uzyskanie cennych informacji i porad dotyczących kariery w energetyce jądrowej.

W debacie udział wezmą przedstawiciele: GE Vernova - Engineering Innovation Center, Last Energy Polska Sp. z o.o., Orlen Synthos Green Energy, GE Hitachi Nuclear Energy oddział w Polsce, EDF SA - Przedstawicielstwo w Polsce, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

hsadej

Debata dotycząca zrównoważonej przyszłości: elektrownia jądrowa jako kluczowy element transformacji energetycznej w Polsce. Szanse i wyzwania.

13:30-14:30, sala TCB1, Instytut Techniki Cieplnej

Moderator - dr inż. Piotr Mazgaj

Doktor Piotr Mazgaj – adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa zdobywał wiedzę o energetyce jądrowej w Polsce, Szwecji i Francji. W swojej karierze zawodowej pracował nad reaktorami IV generacji chłodzonymi ciekłym ołowiem, zajmował się zagadnieniami bezpieczeństwa lekkowodnych reaktorów ciśnieniowych I wrzącymi oraz nad rozwiązaniami hybrydowymi, gdzie reaktor jądrowy jest źródłem ciepła i energii elektrycznej. Obecnie pracuje nad zagadnieniami szoku wysokotemperaturowego w europejskim projekcie APAL.

Doktor Mazgaj jako jeden z nielicznych osób ma doświadczenie zarówno w pracy na uczelni jak również w przemyśle. Pracował przez 11 lat w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe, gdzie zajmował się przygotowaniem przetargu na wybór dostawcy elektrowni jądrowej, ocenę projektów reaktorów jądrowych oraz przygotowywał raport środowiskowy i lokalizacyjny pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

W debacie udział wezmą przedstawiciele: Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Last Energy Polska Sp. z o.o., Orlen Synthos Green Energy, GE Hitachi Nuclear Energy oddział w Polsce, EDF SA - Przedstawicielstwo w Polsce, Polskich Elektrowni Jądrowych oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

pmazgaj