Prezentacje uczestniczących firm i instytucji

EDF Polska

Grupa EDF to zintegrowany koncern energetyczny aktywny we wszystkich obszarach branży: wytwarzania energii, jej przesyłu, dystrybucji, handlu i sprzedaży energii oraz usług energetycznych.
Jako światowy lider energii niskoemisyjnej ze zróżnicowaną strukturą produkcji, opartą głównie na energii jądrowej i odnawialnej, EDF koncentruje się na budowaniu przyszłości opartej na zerowym bilansie energetycznym dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, które pomogą ocalić planetę i przyczynią się do wzrostu dobrobytu obywateli i rozwoju gospodarczego. W 2023 r. Grupa EDF osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 139,7 mld euro.

EDF jest największym na świecie operatorem elektrowni jądrowych z flotą 67 reaktorów, w tym 56 we Francji. Koncern posiada pełen zakres kompetencji w energetyce jądrowej, od projektowania, poprzez budowę, eksploatację i demontaż elektrowni jądrowych oraz produkcję i wykorzystanie paliwa jądrowego. EDF to także jedyny dostawca technologii który zbudował, obecnie buduje i ma potwierdzone zamówienia na budowę wielkoskalowych reaktorów jądrowych najnowocześniejszej generacji III+ (technologii EPR) w Europie, w oparciu o europejski, w tym polski, przemysł.

W październiku 2021 r. EDF złożył rządowi polskiemu wstępną ofertę na projektowanie, dostawy i budowę w Polsce od czterech do sześciu reaktorów EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach, o łącznej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe. Oferta ta jest zgodna z oczekiwaniami polskich władz odnośnie harmonogramu, budżetu, zintegrowanego charakteru oferty, finansowania czy długofalowego partnerstwa strategicznego. EDF podtrzymuje ofertę partnerstwa przy budowie drugiej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki jądrowej (PPEJ).

Grupa EDF pracuje także nad projektem reaktora SMR NUWARD (340 MWe). Reaktor SMR NUWARD jest na etapie projektu podstawowego i wstępnego licencjonowania we Francji. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora SMR NUWARD przewidywane jest na 2030 r. W styczniu 2023 r. EDF podpisał z polską spółką Respect Energy umowę o współpracy dotyczącej rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD.

GE Hitachi Nuclear Energy oraz GE VERNOVA

GE Vernova to celowo stworzona globalna firma energetyczna, obejmująca segmenty energetyki konwencjonalnej, energii wiatrowej i elektryfikacji, wspierana przez swoje działy doradztwa. Bazując na ponad 130-letnim doświadczeniu w stawianiu czoła światowym wyzwaniom, GE Vernova ma wyjątkową pozycję, aby pomóc przewodzić transformacji energetycznej poprzez dalszą elektryzację świata, jednocześnie pracując nad jego dekarbonizacją. GE Vernova pomaga klientom oszczędzać energię i dostarczać energię elektryczną, która ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i poprawy jakości życia. Siedziba GE Vernova znajduje się w Cambridge w stanie Massachusetts w USA i zatrudnia ponad 80 000 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie, w tym ponad 3000 w Polsce. Wspierana przez cel firmy „Energia, która zmienia świat”, technologia GE Vernova pomaga zapewnić przyszłość energetyczną bardziej przystępną cenowo, niezawodną, zrównoważoną i bezpieczną.

Misja GE Vernova jest zawarta w jej nazwie – firma zachowuje swoje dziedzictwo „GE” jako trwałą i ciężko wypracowaną odznakę jakości i pomysłowości. „Ver” / „verde” sygnalizuje zielone i bujne ekosystemy Ziemi. „Nova” od łacińskiego „novus” to ukłon w stronę nowej, innowacyjnej ery energii niskoemisyjnej.

Lokalna siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ul. Prostej 20, gdzie zlokalizowany jest między innymi biznes nuklearny reprezentowany przez spółkę GE Hitachi Nuclear Energy International LCC sp. z o.o.
GE Vernova rozwijając aktywnie swój biznes nuklearny utworzyła w roku 2022 oddział odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie projektu małego reaktora modułowego BWRX300 w technologii GE Hitachi w regionie europejskim, w tym w Polsce. Zbudowanie polskiego zespołu wspierającego realizację tego projektu w zakresie obszarów takich jak jakość, bezpieczeństwo,inżyniering, zakupy włączając lokalne zaangażowanie przedsiębiorców oraz budowanie i wspieranie relacji na rynku i kształtowanie wizerunku firmy GE Vernova to nasze główne cele. Bycie partnerem transforamcji sektora energetycznego to realizacja misji GE Vernova.

GE Vernova Engineering Innovation Center (EIC) to globalne centrum inżynierskie w Warszawie przy Al. Krakowskiej. EIC od 24 lat z sukcesem realizuje globalne i lokalne projekty inżynierskie, jednocześnie budując kulturę pracy opartą na wartościach GE Vernova. Jest to miejsce, w którym rozwijane są kluczowe kompetencje związane z technologią, produkcją, serwisem oraz testowaniem systemów i oprogramowania krytycznego dla bezpieczeństwa energetycznego w obszarze turbin gazowych, wiatrowych oraz energetyki jądrowej. EIC umożliwia wykorzystanie potencjału intelektualnego najlepszych absolwentów uczelni technicznych.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) jest instytutem badawczym kategorii A i jako jeden z kilku ośrodków w świecie posiada nominację na Collaborating Centre International Atomic Energy Agency w zakresie technologii radiacyjnych. Opracowane technologie pozwalają na sieciowanie opatrunków hydrożelowych, sterylizacje wyrobów medycznych, przeszczepów biostatycznych oraz materiałów biomedycznych. Instytut prowadzi badania w kierunku otrzymywania radionuklidów terapeutycznych i radionuklidów diagnostycznych oraz szerokiej gamy nowych radiofarmaceutyków do terapii celowanej. Specjalizuje się również w kontroli szczelności instalacji przemysłowych, w tym w szczególności rurociągów podziemnych i naziemnych. IChTJ stanowi główne zaplecze badawczo-techniczne dla rozwoju energetyki jądrowej w różnorodnych obszarach.

Jacobs Clean Energy

Jacobs Clean Energy Limited jest jedną z wiodących na świecie firm, świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej. Globalnie Jacobs jest obecny w ponad 40 krajach, zatrudniając 55 tysięcy  pracowników. Posiada ponad 65 lat doświadczenia we wspieraniu elektrowni jądrowych na wszystkich etapach (planowania, projektowania, budowy, długoletniej eksploatacji oraz likwidacji). Firma jest zaangażowane w ponad 200 projektów jądrowych na całym świecie (np. Hinkley Point C w UK).

Jako doradca techniczny Jacobs wspiera spółkę P.E.J. w przygotowaniu i realizacji projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W obliczu ważnego momentu transformacji energetycznej w Polsce, Jacobs zdaje sobie sprawę, że jednym z kluczowych wyzwań, którym musi sprostać jest rozwój umiejętności i wykształcenie nowych pokoleń ekspertów w dziedzinie energetyki nuklearnej, dlatego celem firmy jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z studentami oraz budowanie solidnych relacji z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi.

LastEnergy

Last Energy Polska sp. z o.o. jest spółką-córką Last Energy Inc., amerykańskiego twórcy projektu i technologii mikromodułowych reaktorów jądrowych (MMR). Głównym produktem Last Energy jest reaktor wodno-ciśnieniowy PWR-20 o mocy 20 MWe, który to właśnie wielkością różni się od obecnej globalnej floty ponad 300 wielkoskalowych reaktorów PWR. Konstrukcja PWR-20 opiera się w dużej mierze na istniejącej, sprawdzonej technologii, ale z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa bazującymi na w pełni pasywnych systemach bezpieczeństwa. Last Energy pełni funkcję projektanta odpowiedzialnego za projekt PWR-20, jego licencjonowanie, budowę i eksploatację. Ten kompleksowy i innowacyjny model pozwala Klientom spółki korzystać ze stabilnego i bezpiecznego źródła energii.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Europie Środkowej. Dysponuje m.in. jedynym w Polsce Jądrowym Reaktorem Badawczym MARIA. NCBJ prowadzi badania podstawowe i stosowane związane z energią jądrową oraz różnymi obszarami fizyki subatomowej i pokrewnymi. Prace prowadzone w NCBJ mają charakter interdyscyplinarny i obejmują: fizykę, inżynierię materiałową, automatykę, elektronikę i technologie kosmiczne, inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę oraz nauki farmaceutyczne.

Instytut współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie: CERN, XFEL, CEA, VTT i jest partnerem JRC (Collaboration Partner) oraz jest operatorem największej infrastruktury badawczej w Polsce (reaktor badawczy Maria). NCBJ realizuje dwa projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej: PolFEL i CERAD. Jest jednym z czterech podmiotów w Polsce realizujących projekt w ramach prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej Teaming for Excellence, projek t- Centrum Doskonałości NOMATEN. Ponadto Instytut jest krajową jednostką z dorobkiem największej liczby realizowanych projektów EURATOM oraz głównym krajowym ośrodkiem naukowym wspierającym rozwój energetyki jądrowej, w tym w zakresie analiz środowiskowych, badań materiałowych, szkolenia kadr dla nauki i przemysłu oraz studentów i uczniów szkół średnich. NCBJ tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. W ramach współpracy z przemysłem m.in. przygotowywane są projekty i prowadzone badania materiałów do zastosowań w warunkach wysokiej temperatury, korozji lub radiacji, które są wykorzystywane w przemyśle jądrowym, chemicznym i maszynowym, w tym związane z rozwojem technologii IV generacji reaktorów jądrowych.

NCBJ zajmuje się propagowaniem szeroko rozumianej wiedzy na temat promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, energii (nie tylko energetyki) jądrowej oraz fizyki jądrowej. Prowadzi szkolenia dla przeznaczone dla osób realizujących zadania związane z Polskim Programem Energetyki Jądrowej, przyszłych specjalistów energetyki jądrowej oraz osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie kompetencji posiadanych przez NCBJ. Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ponadto prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia, zajęcia laboratoryjne i wizyty w laboratoriach dla uczniów od 7 klasy szkoły podstawowej oraz dla osób dorosłych, w tym nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Orlen Synthos Green Energy

ORLEN Synthos Green Energy to spółka powołana przez ORLEN S.A. i Synthos Green Energy S.A.

ORLEN jest największym koncernem multienergetycznym w Europie Środkowej. Grupa posiada rafinerie zlokalizowane w Polsce, Litwie i w Czechach oraz największą sieć stacji paliwowych w regionie. Grupa dostarcza energię i paliwo do ponad 100 milionów Europejczyków, a jej produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.

Synthos Green Energy to kluczowy element dużego, międzynarodowego funduszu Private Equity obejmującego ponad 25 spółek portfelowych. Firma działa na rzecz zielonej transformacji energetycznej w Polsce i krajach regionu oraz posiada strategiczne partnerstwo z GE Hitachi Nuclear Energy.

OSGE chce odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, przyczyniając się do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu.

Misją spółki OSGE, wspólnie z dostawcą technologii BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, jest zbudowanie floty reaktorów, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym i przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest polskim dozorem jądrowym i od ponad 40 lat działa na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Nadzoruje obiekty jądrowe i instytucje, które wykorzystują promieniowanie jonizujące, jak również prowadzi monitoring radiacyjny. PAA jest zaangażowana w Program polskiej energetyki jądrowej, a także działa w ramach wielu podmiotów międzynarodowych.

Praca w Państwowej Agencji Atomistyki to szansa na poznanie najnowszych technologii jądrowych, a dla pracowników możliwość podnoszenia kwalifikacji podczas szkoleń zagranicznych i krajowych. Agencja współpracuje z partnerami dozorowymi z całego świata, m.in. z USA, Kanady, Francji czy Finlandii.

PAA odgrywa ważną rolę w programie budowy elektrowni jądrowych – będzie nadzorować prace na każdym etapie tego procesu. Zadaniem inspektorów PAA będą regularne kontrole podczas budowy, a potem eksploatacji elektrowni jądrowych. Zajmuje się również oceną nowych technologii jądrowych pod kątem bezpieczeństwa.

Polskie Elektrownie Jądrowe

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada m.in. za:

 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.
 • Wsparcie administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji celów Programu polskiej energetyki jądrowej
 • Budowanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej.

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rozwój programu energetyki jądrowej jest jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski. Program rozwoju energetyki jądrowej został opisany w dwóch kluczowych rządowych dokumentach dotyczących strategii energetycznej kraju:

 • Programie polskiej energetyki jądrowej, którego aktualna wersja została przyjęta przez Radę Ministrów 2 października 2020 roku. Dokument jest swoistą „mapą drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
 • Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, zatwierdzonej przez Radę Ministrów w 2021 roku, która określa główne założenia transformacji energetycznej.

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to nowoczesna jednostka inspekcyjna, notyfikowana i ekspercka działająca w obszarze: dozoru technicznego, oceny zgodności, certyfikacji – osób, systemów zarządzania i wyrobów, badań i ekspertyz technicznych, bezpieczeństwa procesowego oraz popularyzacji bezpieczeństwa poprzez organizację technicznych szkoleń i konferencji.

UDT posiada 10 oddziałów terenowych rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

Ponadto UDT:

 • jest jednostką certyfikującą instalatorów OZE oraz akredytującą ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE,
 • pełni funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz personel (SZWO i F-gazy),
 • jest również organem właściwym do uznawania kwalifikacji.

UDT działa również jako jednostka certyfikująca i posługuje się nazwą UDT-CERT. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:

 • certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
 • certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
 • certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego to zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT, wykonujące badania i ekspertyzy, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje CLDT certyfikatami akredytacji:

 • nr AB 001 – dla działalności badawczej;
 • nr AP 136 – dla działalności wzorcującej.

Szkolenia prowadzone przez UDT mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Szkolenia Akademii UDT skierowane są do:

 • kadry zarządzającej,
 • osób odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu,
 • specjalistów technicznych oraz projektantów, wytwórców i użytkowników urządzeń technicznych.

Akademia UDT to:

 • najszersza oferta szkoleń technicznych w Polsce,
 • szkolenia dopasowane do potrzeb klientów,
 • eksperci UDT dzielący się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem pracy w danej branży
 • ponad 150 programów szkoleń realizowanych w oddziałach UDT na terenie całej Polski lub w miejscu wskazanym przez klienta oraz w formie szkoleń online.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych jedynym podmiotem w Polsce, który zgodnie z przepisami Prawa Atomowego został powołany do wykonywania działalności obejmującej postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Bezpiecznym przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych ZUOP zajmuje się od ponad 60 lat. Aktualnie zarządza jedynym w Polsce Krajowym Składowiskiem Opadów Promieniotwórczych w Różanie (woj. mazowieckie, powiat makowski). Główna siedziba ZUOP znajduje się na terenie Ośrodka Jądrowego w Otwocku.