Formularze

 • Formularze do egzaminów dyplomowych znajdują się tutaj
 • Formularze do praktyk znajdują się tutaj
 • Formularze do stypendiów znajdują się tutaj

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów z Dziekanatu przez osobę trzecią
 

Pełnomocnictwo musi być opatrzone oryginalnym czytelnym podpisem mocodawcy. Kserokopia lub skan pełnomocnictwa nie będzie honorowany.

application/pdf pełnomocnictwo szczegółowe (259,39 kB, 3/07/2018 10:46)

-

Legitymacje:

W przypadku wymiany legitymacji należy złożyć odpowiednie podanie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (w przypadku chęci wymiany zdjęcia także nowe zdjęcie w rozmiarze 35mm/45mm)

 • w przypadku zmiany danych osobowych
 • w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży
application/msword podanie o duplikat legitymacji - DOC (63,50 kB, 16/12/2013 10:50)
application/pdf podanie o duplikat legitymacji - PDF (83,83 kB, 16/12/2013 10:53)

Rejestracja na kolejny okres studiów:

application/msword podanie o rejestrację warunkową (24,50 kB, 22/09/2016 11:01)

  

Podanie o powtórzenie semestru przysługuje wszystkim studentom wg. Regulaminu Studiów PW (§14 pkt.4).

application/msword podanie o powtórzenie semestru - DOC (23,50 kB, 16/12/2013 11:59)
application/pdf podanie o powtórzenie semestru - PDF (55,58 kB, 16/12/2013 11:57)

  

Podanie o przedłużenie mogą składać studenci, którzy posiadają absolutorium, do ukończenia studiów brakuje im tylko zaliczenia przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej.

   

application/msword tabela do transferu punktów (35,50 kB, 26/11/2014 11:58)

Urlopy:

application/msword podanie o urlop - DOC (27,00 kB, 16/12/2013 12:11)
application/pdf podanie o urlop - PDF (86,48 kB, 16/12/2013 12:11)
application/msword formularz - urlop zdrowotny - DOC (27,50 kB, 17/12/2013 10:47)
application/pdf formularz - urlop zdrowotny - PDF (59,77 kB, 17/12/2013 10:49)

Przeniesienia, wznowienia:

Przeniesienie może dotyczyć wyłącznie osób, które są aktualnie studentami i zaliczyły w całości co najmniej I rok studiów na studiach I-go stopnia lub 1 semestr na studiach II-go stopnia..

Student może być przyjęty na dany kierunek, rodzaj i stopień prowadzonych na Wydziale studiów w trybie przeniesienia:

 • z innej uczelni;
 • z innego wydziału Politechniki Warszawskiej;
 • z innego kierunku na drugi kierunek prowadzony w ramach Wydziału;
 • wewnątrz danego kierunku studiów (zmiana formy prowadzenia studiów).
application/msword podanie o przeniesienie - DOC (37,50 kB, 14/04/2014 08:27)
application/pdf podanie o przeniesienie - PDF (202,93 kB, 14/04/2014 08:27)

O wznowienie studiów może ubiegać się były student Wydziału, który przerwał studia po zaliczeniu:

 • co najmniej pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia;
 • pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.

Z wypełnioną pierwszą stroną podania o wznowienie należy udać się do Prodziekana ds. dydaktycznych.

Po decyzji Prodziekana należy przyjść z kartą wznowienia do Dziekanatu (Pani Agnieszka Matejek, stanowisko 4) w celu wszczęcia procedury wznowienia.

application/msword podanie o wznowienie - DOC (40,50 kB, 14/04/2014 08:28)
application/pdf podanie o wznowienie - PDF (204,38 kB, 14/04/2014 08:28)

Inne:

Kartę deklaracji pracy przejściowej oraz kartę deklaracji pracy dyplomowej i seminarium składa się w Sekretariacie Zakładu, w którym praca jest realizowana.

application/msword karta deklaracji pracy przejściowej - DOC (33,00 kB, 26/01/2017 09:57)

.

Kartę obiegową wypełniają osoby skreślone z listy studentów w celu rozliczenia się z Wydziałem (w dowolnym momencie po skreśleniu) oraz absolwenci studiów I-go i II-go stopnia w celu rozliczenia się z Wydziałem oraz odebrania dyplomu (w momencie odbioru dyplomu).

application/msword karta obiegowa - DOC (34,00 kB, 25/05/2018 09:25)
application/pdf karta obiegowa - PDF (231,41 kB, 25/05/2018 09:26)

Poniższy dokument wypełniają osoby, które rozliczają się z Wydziałem poprzez kartę obiegową i nie korzystały z Domu Studenckiego w trakcie trwania studiów.

.

application/msword podanie o rozłożenie na raty - DOC (23,50 kB, 16/12/2013 13:23)
application/pdf podanie o rozłożenie na raty - PDF (53,84 kB, 16/12/2013 13:26)
application/msword uznanie okresu studiów_Erasmus_DOC (86,00 kB, 2/09/2014 13:59)
application/pdf uznanie okresu studiów_Erasmus_PDF (342,92 kB, 2/09/2014 14:00)
application/pdf hospitacja (26,00 kB, 22/04/2015 15:59)

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do zbierania wpisów z języków obcych na poniższą kartę zaliczeń SJO

application/msword karta zaliczeń SJO (122,00 kB, 19/10/2017 14:55)