Opłaty i ubezpieczenie NNW

 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł. (zmiana opłaty od 01.07.2019r.)
 • wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł. (zmiana opłaty od 01.07.2019r.)
 • wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 30 zł.
 • studia płatne (niestacjonarne)
 • opłaty za powtarzane przedmioty (warunki)
 • wznowienie - 80 zł.
 • wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami - 60 zł.
 • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł.
 • konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w przypadku wznowienia studiów na obronę - 220 zł.
 • konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej w przypadku wznowienia studiów na obronę - 390 zł.

Powyższe opłaty wnosimy na swój indywidualny numer konta (dostępny w WD, USOSie i na Umowie).

W tytule przelewu należy umieścić: nazwisko i imię, nr indeksu oraz za co jest płatność (np. wydanie legitymacji, duplikat legitymacji, wznowienie, powtarzanie przedmiotów itp).

___________________________________________________________________

Opłaty dla nowo przyjętych studentów na rok akademicki 2018/2019 wynoszą:

 • studia I stopnia niestacjonarne 2900 PLN
 • studia II stopnia niestacjonarne 2900 PLN

Dla pozostałych studentów opłaty pozostają bez zmian.

___________________________________________________________________

Informacja o opłatach naliczonych w WD:

Melowskim systemem studenckim jest na dzień dzisiejszy Wirtualny Dziekanat.

 

To w Wirtualnym Dziekanacie naliczane są wszystkie opłaty (za powtarzane przedmioty, za legitymację, za czesne itp.)

 

Każdy student posiada indywidualny numer konta bankowego,

który od dnia 18.04.2016r. widoczny jest w Wirtualnym Dziekanacie w opłatach.

 

W celu uiszczenia opłaty należy:

1. zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, sprawdzić naliczoną opłatę oraz indywidualny numer konta bankowego

https://dziekanat.meil.pw.edu.pl/mel-stud-app/ledge/view/ImapLogin

2. uiścić opłatę

  

3. przesłać potwierdzenie uiszczenia opłaty do:

dsmukowska@meil.pw.edu.pl /studia stacjonarne/

lub

iszulc@meil.pw.edu.pl /studia niestacjonarne/

4. po wysłaniu potwierdzenia - opłata w ciągu 2 tygodni zostanie naliczona w USOSie.

 

Informacja dla osób, które mają płatność rozłożoną na raty:

- raty w WD można podejrzeć po rozwinięciu semestru, za który została naliczona opłata

__________________________________________________________________________________________________

 

UBEZPIECZENIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Ubezpieczyciel: firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 

Suma ubezpieczenia na osobę: 46.500 zł.

Składka roczna płatna jednorazowo: 39 zł

Okres ubezpieczenia: 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

Tytułem: NNW, imię i nazwisko, nr indeksu

KONTO WIRTUALNE:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091