Plan zajęć

Semestr zimowy 2020/2021

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
   
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
   
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
   
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
   
Informacje organizacyjne
 
  Harmonogram roku akademickiego 2020/2021
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)

Semestr letni 2019/2020

Informacja w sprawie przeniesienia zajęć z sali T1 w semestrze letnim 2019/2020

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (84,86 kB, 20/02/2020 12:22)
 
application/pdf Semestr 4 (82,59 kB, 20/02/2020 12:22)
 
application/pdf Semestr 6 (84,81 kB, 24/02/2020 10:44)
 
application/pdf Obieralne (lato) (69,02 kB, 20/02/2020 12:22)
 
application/pdf Mechatronika (lato) (33,80 kB, 20/02/2020 12:22)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 1 (mgr) (91,56 kB, 20/02/2020 12:23)
 
application/pdf Semestr 3 (mgr) (59,90 kB, 20/02/2020 12:23)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (zaoczne inż) (77,81 kB, 13/01/2020 10:19)
 
application/pdf Semestr 4 6 (zaoczne inż) (80,86 kB, 10/03/2020 15:52)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 4 (zaoczne mgr) (99,27 kB, 13/01/2020 10:19)
Informacje organizacyjne
 
  Harmonogram roku akademickiego 2019/2020