Plan zajęć

Semestr letni 2020/2021

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (228,62 kB, 19/02/2021 14:02)
 
application/pdf Semestr 4 (221,74 kB, 19/02/2021 14:02)
 
application/pdf Semestr 6 (212,91 kB, 19/02/2021 14:02)
 
application/pdf Obieralne (lato) (174,84 kB, 19/02/2021 16:24)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 1 (mgr) (223,16 kB, 19/02/2021 14:03)
 
application/pdf Semestr 3 (mgr) (188,81 kB, 19/02/2021 14:03)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (zaoczne inż) (140,97 kB, 2/02/2021 12:53)
 
application/pdf Semestr 4 6 (zaoczne inż) (152,60 kB, 2/02/2021 12:53)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 4 (zaoczne mgr) (136,73 kB, 3/02/2021 10:30)
Informacje organizacyjne
  Harmonogram roku akademickiego 2020/2021
 
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)
 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Kody do zespołów MS Teams (19,59 kB, 26/05/2021 13:36)