Informacja o sposobie przeprowadzania praktyk studenckich na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Opiekunowie praktyk na Wydziale

dr inż. Wojciech Grendysa (kierunki : AE, LiK)

dr inż. Andrzej Chmielniak (kierunek: AiR)

dr inż. Jacek Szymczyk (kierunki: E, MiBM i PE)

Zasady ogólnouczelniane

Zarządzenie Rektora nr 017/2011 z dnia 31/03/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 
application/pdf Zarządzenie Rektora (336,47 kB, 12/04/2011 13:01)
 
application/pdf Załącznik nr 1 - Regulamin (959,73 kB, 12/04/2011 13:02)
 
application/pdf Załącznik nr 2 - Porozumienie (625,91 kB, 12/04/2011 13:02)
 
application/pdf Załącznik nr 3 - Skierowanie (153,44 kB, 12/04/2011 13:02)
 
application/pdf Załącznik nr 4 - Sprawozdanie (363,65 kB, 17/12/2013 10:10)
 
application/pdf Załącznik nr 5 - Deklaracja (207,25 kB, 12/04/2011 13:04)

Zasady wydziałowe

1. Rodzaj, termin i czas trwania praktyk określa program kształcenia studiów dla danego kierunku uwzględniający efekty kształcenia.
2. Studenci PW mogą korzystać z oferty praktyk krajowych i zagranicznych.
3. Studenci Wydziału MEiL PW, zobowiązani są do odbycia przynajmniej 4. tygodniowej praktyki w czasie trwania studiów inżynierskich.

Kierunek I stopień studiów (inż.) II stopień studiów (mgr)
Automatyka i Robotyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Energetyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak
Lotnictwo i Kosmonautyka obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) zalecana praktyka dyplomowa
Mechanika i Budowa Maszyn obowiązkowe, (≥ 4 tygodnie) brak

4. Praktyki w danym roku należy odbyć w terminie od 01.01. do 31.10.

Dokumentacja praktyk

Pierwszy krok rejestracja w Wirtualnym Dziekanacie. Praktyki należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie na koncie osobistym studenta podając wymagane dane firmy przyjmującej na praktyki i czas trwania praktyk oraz koniecznie przesłać pani Dorocie Smukowskiej (dsmukowska@meil.pw.edu.pl) kopię ubezpieczenia na czas trwania praktyk (należy zapytać w firmie przyjmującej na praktyki czy ubezpieczenie jakie posiada student jest wystarczające). Na podstawie wypełnionych danych w Dziekanacie sporządzana jest dokumentacja: POROZUMIENIE, SKIEROWANIE/ZAŚWIADCZENIE I SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK. Kiedy dokumenty są do odbioru, na koncie studenta w WD pojawia się stosowna informacja, wtedy zapraszamy do stanowiska nr 1.

Drugi krok wypełnienie dokumentów. Przed rozpoczęciem praktyk przedłożenie w firmie wydanych przez Dziekanat dokumentów i podpisanie porozumienia przez przedstawiciela firmy goszczącej studenta. Podczas realizacji praktyk należy sumiennie wypełniać sprawozdanie z praktyk zgodnie z zakresem wykonywanych prac i poświadczanie przez Opiekuna w firmie. Po zakończonych praktykach uzyskanie opinii o przebiegu praktyk i wypełnienie zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Trzeci krok: złożenie kompletnej, wypełnionej i podpisanej dokumentacji w Dziekanacie u Pani Doroty Smukowskiej. O sfinalizowaniu praktyk będzie informowała odpowiednia adnotacja na osobistym koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Po odbytych praktykach można ubiegać się o DOFINANSOWANIE kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki o ile miejsce praktyk było w odległości ponad 50 km od Uczelni i od miejsca zameldowania. Kwota dofinansowania zakwaterowania wynosi w bieżącym roku do 321 zł o ile przedłożony zostanie rachunek/faktura za zakwaterowanie w okresie zgodnym z okresem trwania praktyk na POROZUMIENIU. Kwota dofinansowania kosztów dojazdu obejmuje, tylko i wyłącznie, dojazd na praktyki w dniu rozpoczęcia praktyk lub dzień wcześniej oraz powrót z praktyk w ostatnim dniu praktyk lub dzień później.

Uznanie praktyk pracą zawodową

Praca zawodowa i prowadzona działalność gospodarcza mogą być uznane jako praktyki studenckie zgodnie z Załącznikiem nr 1 - regulamin. Podanie o uznanie praktyk pracą zawodową adresowane do Pani Prodziekan - dr inż. Marty Poćwierz należy składać do zaopiniowania właściwemu dla kierunku studiów opiekunowi. Do podania należy dołączyć opis wykonywanych zadań i ich zbieżność z kierunkiem studiów oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej.

Pozostałe formularze:

application/msword podanie o zaliczenie praktyk - DOC (25,00 kB, 17/12/2013 10:15)
application/pdf podanie o zaliczenie praktyk - PDF (104,38 kB, 17/12/2013 10:15)
application/msword sprawozdanie z praktyki - DOC (98,50 kB, 17/12/2013 10:18)
application/pdf sprawozdanie z praktyki - PDF (118,66 kB, 17/12/2013 10:21)

Oferty praktyk

Pomocne linki