Dr inż. Anna Galińska

Stopień naukowy: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Zakład: Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Pokój: NL32

Telefon: (22) 234 50 72

Fax:

E-mail: anna.galinska@pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Mechanika materiałów i konstrukcji, metody eksperymentalne w mechanice konstrukcji, mechanika kompozytów włóknistych, zastosowanie kompozytów włóknistych w lotnictwie, połączenia metal-kompozyt, metoda elementów skończonych.

Wybrane publikacje

  1. Galińska Anna: Mechanical Joining of Fibre Reinforced Polymer Composites to Metals—A Review. Part I: Bolted Joining, w: Polymers, vol. 12, nr 10, 2020, ss. 1-48, Numer artykułu:2252, DOI:10.3390/polym12102252
  2. Galińska Anna, Galiński Cezary: Mechanical Joining of Fibre Reinforced Polymer Composites to Metals—A Review. Part II: Riveting, Clinching, Non-Adhesive Form-Locked Joints, Pin and Loop Joining , w: Polymers, vol. 12, nr 8, 2020, DOI:10.3390/polym12081681
  3. Galińska Anna: Compensation of process‐induced deformations of double‐curved carbon–epoxy composite elements, w: Polymer Composites, vol. 40, nr 9, 2019, ss. 3666-3677, DOI:10.1002/pc.25229
  4. Galińska Anna: Relaxation of process-induced stresses in composite parts – Mixed experimental-numerical approach, w: Engineering Transactions (Rozprawy inżynierskie), vol. 66, nr 2, 2018, ss. 111-128
  5. Galińska Anna: Material Models Used to Predict Spring-in of Composite Elements: a Comparative Study, w: Applied Composite Materials, vol. 24, nr 1, 2017, ss. 159-170, DOI:10.1007/s10443-016-9519-y
  6. Osmęda Anna: Measurements of strain induced by chemical shrinkage in polymer composites, w: Journal of Polymer Engineering, vol. 36, nr 4, 2016, ss. 431-440, DOI:10.1515/polyeng-2015-0224
  7. Osmęda Anna: Porównanie wyników analiz numerycznych i prób wytrzymałościowych demonstratora struktury lotniczej, w: Prace Instytutu Lotnictwa, vol. 244, nr 3, 2016, ss. 123-134
  8. Osmęda Anna: An engineering approach to modelling process-induced deformations of double-curved composite elements, w: Composites, Theory and Practice, vol. 15, nr 2, 2015, ss. 66-71
  9. Osmęda Anna, Lorenc Zbigniew: Deformacje wyrobów z preimpregnatu węglowo-epoksydowego spowodowane procesem wytwarzania, w: Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny , vol. 86, nr 8-9, 2013, ss. 746, 748, 750-752