Dr inż. Paweł Wymysłowski

Stopień naukowy: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt (dydaktyczny)

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Zakład: Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Pokój: NL33

Telefon: (22) 234 52 04

E-mail: pawel.wymyslowski@pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Mechanika materiałów i konstrukcji, metoda elementów skończonych, biomechanika, struktury lotnicze

Wybrane publikacje

  1. Wymysłowski P., Zagrajek T.: Bone remodelling model incorporating both shape and internal structure changes by three different reconstruction mechanisms. A lumbar spine case, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 63, nr 4, 2016, ss. 549-563, DOI:10.1515/meceng-2016-0031
  2. Borkowski P., Marek P., Krzesiński G., Ryszkowska J., Waśniewski B., Wymysłowski P., Zagrajek T., Finite element analysis of artificial disc with an elastomeric core in the lumbar spine, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, No 1, 2012, Pages 59–66.
  3. Krzesiński G., Wymysłowski P., Boczkowska A.: Parametric FE modelling of mechanical, electrical and thermal properties of nanocomposite structure, w: Proceedings of the 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science Engineering Conference, 2015, Zakład Wydawniczy Politechniki Białostockiej, ss. 95-96
  4. Głowacki D., Kozakiewicz K., Wymysłowski P., Tracz M. : Influence of heterogeneity of material on the shape of the neck in a tensile test, w: Proceedings of 14th European Mechanics of Materials Conference - EMMC14 / Larsson Ragnar ( red. ), 2014, Chalmers University of Technology, s s. 1-1
  5. Borkowski P., Marek P., Krzesiński G., Ryszkowska J., Waśniewski B., Wymysłowski P., Zagrajek T. : Finite element analysis of artificial disc with an elastomeric core in the lumbar spine, w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, nr 1, 2012, ss. 59-66
  6. Dietrich M., Borkowski P., Wymysłowski P. [i in.] : Badanie istniejących i nowych konstrukcji implantów krążka międzykręgowego, w: Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna / Nałęcz Maciej ( red. ), 2004, Polska Akademia Nauk, ISBN 83-87674-67-2, ss. 1045-1062
  7. Nakonieczny A., Borkowski P., Wymysłowski P.: Example of the computer simulation of shot peening process, w: Shot Peening / Wagner Lothar ( red. ), 2003, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, ISBN 9783527305377, ss. 523-529