Dr hab. inż. Adam Dacko

Stopień naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: Profesor uczelni
Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Zakład: Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Pokój: NL34Telefon: (22) 234 50 70
Telefon 2: (22) 234 74 48
E-mail: adam.dacko@pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Mechanika materiałów i konstrukcji, metoda elementów skończonych, nieliniowości, dynamika konstrukcji, obciążenia losowe, struktury lotnicze i kosmiczne

Wybrane publikacje

 1. A.Dacko, T. Kowalski, J. Baran, i T. Barciński, „Electronic box structural analyses for a space flight”, w Proceedings of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 2019, t. 11176, ss. 1–11
 2. A.Dacko, P. Borkowski, Ł. Lindstedt, C. Rzymkowski, i M. Rodzewicz, „Structural dynamics of a gyrocopter: numerical approach in some emergency cases”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, t. 90, nr 4, ss. 699–710, 2018.
 3. P. Borkowski, A. Dacko, i M. Rodzewicz, „Synthesis and Structural Analysis of High Strength Composite Flexible Landing Gear Legs”, w Proceedings of the 13th International Scientific Conference, 2017, ss. 49–61.
 4. A.Dacko, D. Głowacki, M. Rodzewicz, M. Owerczuk, Ł. Lindstedt, C. Rzymkowski, i T. Królikowski, „Układ hamujący ruch łopat wirnika nośnego wiropłatów”, PL 230901 B1, 2016.
 5. A.Dacko i J. Toczyski, „Vulnerability Analysis of Aircraft Fuselage Subjected to Internal Explosion”, Archive of Mechanical Engineering, t. 58, nr 4, ss. 393–406, 2011.
 6. T. Zagrajek, A. Dacko, G. Krzesiński, i P. Marek, „Symulacja komputerowa procesu napawania tarczy turbiny”, Inżynieria Powierzchni - Surface Engineering, t. 20, nr 4, ss. 38–50, 2015.
 7. A.Dacko i A. J. Dawood, „Strength and Buckling Analysis of a Composite Wing Structure Using MSC.PATRAN and MSC.NASTRAN”, International Scientific Journal.Theoretical & Appplied Science, t. 28, nr 8, ss. 14–31, 2015.
 8. A.Dacko i M. Zagrodzki, „On some evaluation of FE implementation techniques”, w 20th International conference on computer methods in mechanics - CMM Short  papers. CMM, 2013, ss. 6–7.
 9. A.Dacko, Zagadnienia modelowania i symulacji numerycznej dynamiki struktur obciążonych falą uderzeniową wybuchu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
 10. A. Dacko, T. Dziewoński, i C. Rzymkowski, „Seats as an element improving physical protection of soldiers Turing explosion of mines under the armoured military vehicles”, Journal of KONES, t. 18, nr 1, ss. 595–602, 2011.
 11. A.Dacko, M. Rodzewicz, i C. Rzymkowski, „Numerical analysis of the structural response of light gyrocopter equipped with parachute rescue system during emergency landing”, 2015.
 12. A.Dacko i J. Toczyski, „Założenia i problemy w modelowaniu szybkozmiennych zagadnień dynamicznych”, w Materialy X  Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Computer Aided Engineering”, 2010, ss. 1–8.
 13. A.Dacko, „Structural Response of a Blast Loaded Structure”, Journal of KONES Powertrain and Transport, t. 17, nr 1, ss. 101–109, 2010.
 14. DA.acko, J. Toczyski, i M. Kowalik, „Badanie odpowiedzi struktur cienkościennych na obciążenia impulsowe”, w Materiały XII Konferencji Naukowo - Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2011, ss. 87–88.
 15. A.Dacko i J. Toczyski, „Szacowanie odporności kadłuba samolotu na wybuch wewnętrzny”, w Materiały XI  Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania oraz V Konferencji Naukowo-Technicznej Odporność Udarowa Konstrukcji - Streszczenia referatów, W. Krasoń, Red. Wojskowa Akademia Techniczna, 2009, ss. 1–2.
 16. P. Cieśla i A. Dacko, „). Analiza i eksperyment w badaniu udarowej odporności konstrukcji”, Górnictwo Odkrywkowe, t. 48, nr 5–6, ss. 89–92, 2006.
 17. A.Dacko, „Dynamic response of structures subjected to blast pressure loads”, w Proceedings of the CMM-2003, 2003, ss. 109–111.
 18. A.Dacko i R. Ożóg, „Wing loads modeling for aircraft structural FE analysis”, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 2, ss. 108–111, 2014.
 19. A.Dacko i K. Zieliński, „Dynamics of fluid/structure interaction by explicit time integration”, w Proceedings of the CMM-2003, 2003, ss. 111–113.
 20. A.Dacko i J. Wojnar, „Zastosowanie programu MSC/ DYTRAN do analizy rozbicia struktury szybowca”, Prace Instytutu Lotnictwa, ss. 165–166, 2001.
 21. A. Dacko i K. Zieliński, „Modelowanie dynamicznych obciążeń od fali uderzeniowej wybuchu przy użyciu sprzężenia płyn-struktura”, w Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, 2003, ss. 1–8.
 22. A.Dacko i K. Zieliński, „Modelowanie dynamiki oddziaływania płyn struktura w MES”, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science, t. 9, nr 1, ss. 267–275, 2004.
 23. A.Dacko i W. Skórski, „Wykorzystanie metod numerycznych we wstępnym projektowaniu foremników do wytwarzania elementów kompozytowych sprzętu żeglarskiego z uwzględnieniem procesu technologicznego”, w Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2001, ss. 39–50.
 24. Zielińska, K. Zieliński, i A. Dacko, „Sprzęgło wielotarczowe - analiza porównawcza - ANSYS i MSC.Marc”, w Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2000, ss. 262–268.
 25. A.Dacko, P. Czarnocki, i P. Cieśla, „Modelowanie pewnych kompozytowych materiałów warstwowych do celów MES”, w Materiały XI  Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania oraz V Konferencji Naukowo-Technicznej Odporność Udarowa Konstrukcji - Streszczenia referatów, W. Krasoń, Red. Wojskowa Akademia Techniczna, 2009, ss. 1–2.
 26. A.Dacko i K. Zieliński, „., Modelowanie dynamicznych obciążeń od fali uderzeniowej wybuchu przy użyciu sprzężenia płyn – struktura”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, t. LIII, nr 6, ss. 35–48, 2004.
 27. A.Dacko, J. Frączek, i J. Żebrowski, „Comparison of different stress recovery methods in flexible multibody simulation (a case study)”, w Proceedings of EUROMECH 452 Colloquium on Advances in Simulation Techniques for Applied Dynamics. Abstracts, 2004, ss. 46–47.
 28. K. Zieliński i A. Dacko, „Analiza MES stateczności cienkich powłok stożkowych i walcowych”, w Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2001, ss. 285–296.
 29. Bień, A. Szot, A. Dacko, i J. Osiński, „Modelowanie numeryczne procesu laserowej obróbki powierzchniowej stali”, w Materiały VII Międzynaqrodowej Konferencji Naukowej Computer Aided Engineering, 2004.
 30. M. Dacko, A. Kiczko, J. Nowak, A. Dacko, i P. Cieśla, „Experimental studies of blast loaded structure of thin-walled tubes”, Journal of KONES, t. 14, nr 1, ss. 145–154, 2007.
 31. A.Dacko, J. Frączek, i J. Żebrowski, „Symulacja dynamiki lądowania szybowca przy użyciu MES”, w Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2005, ss. 189–200.
 32. Dacko, J. Frączek, i J. Żebrowski, „Symulacja dynamiki lądowania szybowca przy użyciu metody elementów skończonych”, Przegląd Mechaniczny, nr 9, ss. 28–32, 2006.
 33. P. Cieśla i A. Dacko, „Dynamika lądowania szybowca w ujęciu MES”, w Materiały VII Międzynaqrodowej Konferencji Naukowej Computer Aided Engineering, 2004.
 34. A.Dacko, J. Frączek, i J. Żebrowski, „Analiza porównawcza metod obliczeniowych układów wieloczłonowych i elementów skończonych na przykładzie szybowca PW-6”, w Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2003, ss. 1–10.
 35. A.Dacko, „Analiza MES elastomerowych elementów strukturalnych”, w Materiały V Międzynarodowej Konferencji „Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich(Computer Aided Engineering)”, 2000, ss. 253–262.
 36. P. Cieśla, A. Dacko, i J. Nowak, „Axial crush of thin-walled tubes - experiment and simulation”, w 16th International conference on computer methods in mechanics. Short papers  - CMM, 2005, ss. 21–24.
 37. P. Borkowski, A. Dacko, M. Dacko, i A. Mossor, „Modelowanie i analiza wytrzymałościowa struktur nośnych pojazdów samochodowych”, Przegląd Mechaniczny, nr 21–22, ss. 25–29, 2000.
 38. A.Dacko i K. Zieliński, „Porównanie funkcjonalności programów MES: ANSYS oraz MSC.Nastran/MSC.Patran”, w Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2001, ss. 51–62.
 39. Dacko, „Dynamiczna odpowiedź struktury obciążonej falą uderzeniową wybuchu”, w Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, 2003, ss. 1–10.
 40. Dacko, P. Cieśla, i J. Nowak, „Numerical analysis of blast loaded structure of thin-walled tubes”, Journal of KONES, t. 14, nr 1, 2007.
 41. W. Borkowski, A. Dacko, M. Dacko, i A. Mossor, „Analiza wpływu rodzaju więzów podporowych na wytężenie struktur nośnych pojazdów samochodowych”, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science, t. 7, nr 1, ss. 62–69, 2002.
 42. Z. Wołejsza, A. Dacko, T. Zawistowski, i J. Osiński, „Stany nieustalone sprzężonych pól termo-mechanicznych w analizie lotniczych hamulców z kompozytów węglowych systemem MSC.Marc”, w Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2001, ss. 271–280.
 43. Bień, A. Dacko, J. Osiński, i A. Szot, „Zastosowanie programów MSC.Patran i MSC.Nastran do modelowania laserowej obróbki powierzchniowej stali”, w Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2003, ss. 1–10.
 44. W. Barnat i A. Dacko, „Nieliniowa analiza stateczności tarcz sprzęgłowych obciążonych temperaturowo z uwzględnieniem własności materiałowych przy użyciu oprogramowania MSC.MARC i MSC.Nastran”, Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science, t. 7, nr 1, ss. 25–39, 2002.
 45. A.Dacko i J. Toczyski, „Blast response of a thin-walled aircraft structure”, w 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics- CMM .Short papers + CD, 2011, ss. 161–162.
 46. W. Barnat i A. Dacko, „Porównanie wyników z analizy wykonanej oprogramowaniem Nastran i Marc stateczności modeli tarcz hamulcowych obciążonych niejednorodnym polem temperatur”, w Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2002, ss. 1–10.
 47. A.Dacko i J. Toczyski, „Dynamiczne próby niszczące elementów energochłonnych”, w Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej:„Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2007, ss. 28–32.
 48. R. Sosnowicz, P. Wachowiak, M. Dorczuk, C. Rzymkowski, A. Dacko, T. Dziewoński, i J. Toczyski, „Seats as an element improving physical protection of soldiers Turing explosion of mines under the armoured military vehicles”, Journal of KONES Powertrain and Transport, t. 18, nr 1, ss. 595–602, 2011.
 49. A.Dacko, „Wybrane problemy w modelowaniu szybkozmiennych zagadnień dynamicznych”, Górnictwo Odkrywkowe, t. 51, nr 3, ss. 123–126, 2010.
 50. P. Cieśla, A. Dacko, M. Dacko, i J. Nowak, „Duże odkształcenia elementów cienkościennych poddanych ściskaniu”, w Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2005.
 51. P. Cieśla, A. Dacko, M. Dacko, i J. Nowak, „Duże deformacje osiowo ściskanych elementów cienkościennych”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, t. LV, nr 4, ss. 209–220, 2006.
 52. A.Dacko, „Duże zadania nieliniowe - obliczenia rozproszone i równoległe”, w Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, 2000, ss. 19–25.
 53. P. Czarnocki i A. Dacko, „Korelacja MES - eksperyment w badaniu nowoczesnych materiałów warstwowych”, Przegląd Mechaniczny, t. LXIX, nr 7–8, ss. 26–30, 2010.
 54. A.Dacko, „Failure estimate of layered fiber-metal laminates using experiment and finite element techniques”, w ICCE-19 Proceedings, 2011.
 55. A.Dacko, J. Frączek, i J. Żebrowski, „Wyznaczanie naprężeń metodami układów wieloczłonowych i elementów skończonych na przykładzie szybowca PW-6”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, t. LIII, nr 6, ss. 99–109, 2004.
 56. A.Dacko i P. Cieśla, „Dynamika w komercyjnych programach MES - analiza porównawcza”, w Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, 2003, ss. 1–12.
 57. A.Dacko, „Dynamika struktury obciążonej falą uderzeniową”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, t. LIII, nr 1, ss. 159–172, 2004.