Prof. Robert Głębocki i dr inż. Łukasz Mężyk ekspertami w Polskiej Akademii Nauk

Z przyjemnością informujemy, że nasi pracownicy - dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni oraz dr inż. Łukasz Mężyk, zostali niedawno powołani na ekspertów w Sekcji ds. Kosmicznych Systemów Wynoszenia Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Te ważne wyróżnienia podkreślają wysokie kompetencje naszych pracowników w dziedzinie technik kosmicznych.

Dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni jest kierownikiem Zakładu Mechaniki.

Dr inż. Łukasz Mężyk (na zdjęciu) jest adiunktem zatrudnionym w Zakładzie Silników Lotniczych. Naukowo zajmuje się głównie badaniami nad silnikami rakietowymi, a także ekologicznymi materiałami pędnymi.

drLukaszMezyk