Akredytacja EUR-ACE Label dla kierunku Robotyka i automatyka

Z radością informujemy, że kierunek Robotyka i automatyka prowadzony na naszym Wydziale otrzymał prestiżową akredytację EUR-ACE® Label KAUT nadawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

KAUT to międzynarodowa organizacja zajmująca się oceną i certyfikacją jakości kształcenia na kierunkach technicznych.

Akredytacja EUR-ACE® Label na kierunku Robotyka i automatyka potwierdza wysoki poziom kształcenia na kierunku Robotyka i automatyka oraz jego zgodność z międzynarodowymi standardami.

Komisja akredytacyjna szczególnie doceniła następujące mocne strony naszego wydziału:

  • „wysoki poziom kadry dydaktycznej,
  • doskonale wyposażone nowoczesne laboratoria Wydziału,
  • udział studentów w pracach naukowo-badawczych Wydziału,
  • dobrą współpracę Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • dobrą współpracę międzynarodową Wydziału”.

Certyfikat został przyznany na okres 5 lat, tj. do 28 maja 2029 roku.

W chwili obecnej wszystkie kierunki prowadzane na Wydziale posiadają certyfikat jakości EUR-ACE® Label.

EUR-ACE® Label to rodzaj akredytacji programów studiów technicznych dokonywanej poprzez ocenę jakości tych programów. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia oraz zgodności tych programów z przyjętymi w Europie normami i zasadami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego w ścisłym powiązaniu z procesem bolońskim jest nadawanie certyfikatu EUR-ACE® Label. W Polsce uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label posiada Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Gratulujemy całemu zespołowi zaangażowanemu w proces uzyskania akredytacji!

SZU_5520