Certyfikaty jakości kształcenia

Wydział MEiL z europejskimi certyfikatami jakości kształcenia EUR-ACE Label na kierunkach Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Lotnictwo Kosmonautyka na studiach I i II stopnia.

lik-bachelor-2020-2025
lik-master-2020-2025
mipm-bachelor-2020-2025
mipm-master-2020-2025