Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

W dniach 15-18 maja br. odbyła się XI. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej, której współorganizatorem był nasz wydział.

Wydarzenie otworzyli: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - dziekan, dr Marcin Kardas - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych ds. innowacji i wdrożeń oraz Grzegorz Bunda - przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Część wykładowa została zorganizowana na terenie Politechniki Warszawskiej i obejmowała zagadnienia związane z technologiami jądrowymi, bezpieczeństwem eksploatacji elektrowni jądrowych, ochroną radiologiczną oraz kształceniem. W dwudniowych prelekcjach udział wzięło ponad 200 osób ze środowiska akademickiego i naukowego, instytucji rządowych oraz przemysłu.

Aspekty praktyczne poruszone były podczas warsztatów, zorganizowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w wydarzeniu.

msej-1
msej-2
msej-3