Nagroda w konkursie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Nasz student - Adrian Lipkowski zdobył główną nagrodę w 7. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych, organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Zagadnienia poruszone w pracy inżynierskiej Adriana Lipkowskiego pt. "Wytwarzanie absorberów energii uderzenia przy zastosowaniu kompozytu węglowego o spoiwie termoplastycznym oraz zbadania wpływu architektury zbrojenia na ich zdolność do względnego pochłaniania energii" dotyczą absorberów energii kinetycznej - konstrukcji kluczowych w dyssypacji energii podczas kolizji obiektów poruszających się z dużymi prędkościami. Ich rola jest nieoceniona zwłaszcza w przypadku pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym i kolejowym, a także w sytuacjach awaryjnego lądowania obiektów latających.

Według danych policyjnych za rok 2022 w Polsce miały miejsce 21 322 wypadki drogowe, które spowodowały śmierć 1896 osób, a 24 743 zostało rannych. Wiele z tych tragicznych skutków mogło być zminimalizowanych, gdyby zastosowano skuteczne absorbery energii - to one mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i ochrony uczestników tych zdarzeń.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 19 grudnia br., podczas Gali Finałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Promotorem zwycięskiej pracy był dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni z Zakładu Samolotów i Śmigłowców.

Obecnie Adrian Lipkowski kontynuuje naukę na pierwszym semestrze studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn (na zdjęciu trzeci od lewej).

Serdecznie gratulujemy sukcesu zarówno Adrianowi, jak i pozostałym finalistom.

Dyplom Lipkowski
20231219_174539