Piątek z pracodawcą: PZL-Świdnik

Wszystkich pasjonatów lotnictwa, ale nie tylko, zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z firmą PZL-Świdnik, które odbędzie się 16 grudnia 2022 od 14:15 w sali TC B1 Instytutu Techniki Cieplnej.

Nasi goście specjalnie dla Was przygotowali bardzo ciekawy wykład, podczas którego poznacie szereg zagadnień związanych z ogólnym procesem projektowania statków powietrznych, awioniki, a także szacowaniem ryzyka w procesach lotniczych. Będziecie mieli okazję poznać odpowiedzi na nurtujące Was pytania, a także poznać PZL-Świdnik nieco bliżej.

Nie czekajcie i rejestrujcie się na spotkanie: https://forms.office.com/r/7Kwy83TYxRRejestracja trwa do 15 grudnia.

O czym będziecie mieli okazję usłyszeć?

Ogólny proces projektowania

Prezentacja tematu obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • wymagania dotyczące projektowania statków powietrznych,
 • system gwarantowania projektu (zapewnienie zgodności z podstawą certyfikacji, podział odpowiedzialności, niezależna funkcja weryfikacji spełnienia, niezależne monitorowanie systemu gwarantowania projektu),
 • badanie typu (program certyfikacji, realizacja środków spełnienia (analizy, próby), weryfikacja spełnienia, deklaracja spełnienia, zatwierdzenie),
 • zarządzanie projektem (przegląd wymagań, projekt koncepcyjny, projekt wstępny, projekt techniczny, przeglądy projektów, weryfikacja i walidacja projektu).

Awionika

Od 2010 r. PZL-Świdnik jest częścią międzynarodowego zespołu Leonardo – Grupy działającej w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i bezpieczeństwa. Dzięki temu dysponuje dostępem do najnowszych technologii. Współpraca pomiędzy ośrodkami projektowania rozrzuconymi w różnych lokalizacjach geograficznych pozwala na bliski kontakt z producentami wyposażenia z całego świata. Realizacja oczekiwań użytkowników, spełnienie zmieniających się wymagań prawnych podąża trzema torami:

 • implementacja, o ile takie są dostępne na rynku gotowych systemów/elementów spełniających określone wymagania użytkowników, wymagania przepisów lotniczych oraz fizycznie możliwa jest ich instalacja na pokładzie śmigłowca biorąc pod uwagę wszelkie aspekty od wymiarów poczynając poprzez możliwość dostarczenia odpowiedniego zasilania oraz wymaganych danych/sygnałów.
 • kastomizacja systemów we współpracy z ich producentami. Dotyczy to zwłaszcza systemów, które muszą uwzględniać szczególne cechy śmigłowca, jego charakterystyki itp.
 • tworzenie własnych rozwiązań w ramach grupy Leonardo poczynając od oprogramowania zarządzającego wszystkimi podstawowymi systemami śmigłowca jak też wyposażeniem misyjnym (systemy walki radioelektronicznej, systemy uzbrojenia, systemy poszukiwania) poprzez produkcję elementów wyposażenia ich integrację, próby i finalnie implementację na pokładzie śmigłowca.

Szacowanie ryzyka w procesach lotniczych

Ocena krytyczności zagrożeń i zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności od zawsze były wymagane przy projektowaniu statków powietrznych. Nie zawsze jednak wiedza inżynierska pozwala zidentyfikować wszystkie możliwe zagrożenia i skutki. Przy niekorzystnym splocie okoliczności prowadzi to do zdarzeń, incydentów i wypadków lotniczych. Ich analiza pokazała, że zarządzanie bezpieczeństwem powinno mieć również miejsce na poziomie organizacji.

Prezentacja tematu obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • analizy bezpieczeństwa układów statków powietrznych,
 • ocena ryzyka wpływu pojawienia się niezgodności z podstawą certyfikacji,
 • ocena ryzyka podczas realizacji prób w locie,
 • zarządzanie ryzykiem w procesie projektowania,
 • koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Zachęcamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu!

piątek z pzl-swidnik