Politechnika Warszawska podpisała nowe porozumienie o współpracy w zakresie BSP

Politechnika Warszawska zawarła porozumienie ze spółką Alioth Logistics o współpracy w zakresie realizowania projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności związanych z domeną Bezzałogowych Systemów Powietrznych.

Strony Porozumienia będą także działać wspólnie w sferze upowszechniania i promowania wiedzy naukowo-technicznej związanych z domeną BSP oraz zajmą się organizowaniem konferencji naukowych, seminariów, a także szkoleń związanych wykorzystaniem dronów i systemów antydronowych. Pierwszy z projektów realizowanych wspólnie dotyczy możliwości testowania i oceny rozwoju Systemów Przeciwdziałania BSP (Counter Unmanned Aerial Systems – C-UAS).

Alioth Logistics będąca częścią Grupy Alioth obejmującej spółki działające w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa, realizuje m. in. projekty w obszarze doradztwa, serwisu i szkolenia dla Sił Zbrojnych oraz handlu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

Dla celów projektu, o którym mowa powyżej, na zasadach wzajemnie uzgodnionych - Politechnika Warszawska umożliwi Alioth dostęp do infrastruktury Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej, niezbędnej na potrzeby realizowanego projektu, natomiast Alioth Logistics udostępni know-how związany z testowaniem i oceną rozwoju Systemów Przeciwdziałania Bezzałogowym Systemom Powietrznym.

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej jest wiodącym ośrodkiem badawczym w obszarze Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz posiada rozbudowaną infrastrukturę i zespoły badawcze pracujące nad zagadnieniami dotyczącymi systemów bezzałogowych zarówno dla potrzeb cywilnych jak i obszaru bezpieczeństwa.

oblot-bsp