Porozumienie o współpracy z Łukasiewicz - PIAP

Dziekan podpisał porozumienie o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, reprezentowanym przez Dyrektora PIAP - dr. hab. inż. Piotra Szynkarczyka.

W obszarze zainteresowań obu jednostek jest współpraca w zakresie między innymi:

  • działań skierowanych do studentów Wydziału, takich jak m.in. staże, praktyki, prace dyplomowe i przejściowe, w tym współpromotorstwo prac;
  • organizacji seminariów, prelekcji, warsztatów dydaktycznych oraz działań popularyzujących naukę;
  • projektów badawczych i dydaktycznych;
  • patronatu merytorycznego nad Koło Naukowe Robotyków KNR.

Dzisiejsze wydarzenie jest uregulowaniem trwającej od lat współpracy między Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a Łukasiewicz PIAP i stanowi dobry początek do rozpoczęcia działań w nowych obszarach zainteresowania obu stron.

Przypominamy jednocześnie, że już w najbliższy piątek odbędzie się spotkanie Zastępcy Dyrektora Łukasiewicz PIAP ds. Badawczych - dr. inż. Macieja Cadera ze studentami, po którym członkowie Koło Naukowe Robotyków KNR będą mieli okazję zaprezentowania swoich projektów w ramach podjętej dziś współpracy.

Dziękujemy Biuro Komunikacji i Promocji PW za oprawę fotograficzną wydarzenia.

piap-1
piap-2
piap-3