Ranking Perspektywy 2024

Znamy już najnowszy ranking szkół wyższych oraz ranking kierunków studiów, które prowadzone są corocznie przez Perspektywy.

Wśród 74 kierunków studiów uwzględnionych w rankingu, na pierwszym miejscu uplasowało się 13 kierunków z Politechniki Warszawskiej, z czego 4 z nich prowadzone lub współprowadzone są na naszym Wydziale:

1. miejsce dla kierunku Energetyka
1. miejsce dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka
1. miejsce dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
1. miejsce dla kierunku Automatyka i Robotyka

Kierunki MiBM (u nas MiPM) oraz AiR (u nas RiA) prowadzone są także przez inne wydziały Politechniki Warszawskiej – zatem jest to wspólne osiągnięcie. Kierunki Energetyka oraz Lotnictwo i kosmonautyka prowadzone są wyłącznie na naszym Wydziale.

Przy tworzeniu kierunków studiów kapituła rankingu bierze pod uwagę poniższe kryteria:

  •       prestiż - 12%
  •       absolwenci na rynku pracy - 12%
  •       potencjał naukowy - 13%
  •       efektywność naukowa – 30%
  •       innowacyjność - 8%
  •       warunki kształcenia - 10%
  •       umiędzynarodowienie - 15%

W imieniu Wydziału MEiL dyplomy odebrał Dziekan - Profesor Janusz Frączek.

Jednocześnie bardzo cieszy nas wiadomość, że nasza Uczelnia od 19 lat jest na pierwszym miejscu krajowych uczelni technicznych, plasując się na trzecim miejscu wśród wszystkich uczelni w Polsce.

perspektywy-2024