Umowa o współpracy Wydziału i Baker Hughes Sp. z o.o.

13 maja 2021r. Dziekan Wydziału MEiL - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek podpisał z Prezesem firmy Baker Hughes Poland Sp. z o.o. - Panem Karolem Zakroczymskim porozumienie o współpracy.

Zakres współpracy obejmuje:

  • praktyki dla studentów MEiL PW w BH Poland;
  • realizację prac dyplomowych, przejściowych i doktorskich w obszarach wspólnych zainteresowań badawczych, w tym współpromotorstwo prac;
  • realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych na zasadach współpracy naukowo-badawczej w zakresie prac realizowanych w BH Poland, jak również w obszarach dydaktycznych.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony.