Uroczystość otwarcia symulatora samolotu Boeing 737 MAX

Bez wahania możemy przekazać, że ten dzień przejdzie niewątpliwie do historii Wydziału. To właśnie 16 kwietnia 2024 roku wspólnie z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Panem Markiem Brzezinskim, przedstawicielami firmy Boeing oraz w obecności Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju – Profesora Adama Woźniaka oficjalne zaprezentowaliśmy symulator lotu samolotu Boeing 737 MAX.

b1

Zanim dokonamy podsumowania dzisiejszej ceremonii, chcielibyśmy krótko nakreślić początki współpracy z koncernem Boeing.

W roku 2017 firma Boeing udzieliła naszemu Wydziałowi pierwszego grantu pod nazwą "Opracowanie ulepszonego programu nauczania w inżynierii lotniczej z naciskiem na modernizację symulatorów", o wartości 37 500 USD. Ten znaczący moment stanowił nie tylko początek naszych działań, ale był inspiracją dla kolejnych inicjatyw skupionych na tematyce lotniczej i kosmicznej. Od tego czasu otrzymaliśmy łącznie osiem grantów, których tematyka była wspólnie definiowana przez Boeinga oraz nasz Wydział. 

Kształcenie studentów, podnoszenie kompetencji kadry i uatrakcyjnienie procesu nauczania to główny cel powstania symulatora lotu samolotu Boeing 737 MAX na naszym Wydziale, mówi dr inż. Maciej Zasuwa – kierownik Laboratorium Symulatorów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

W uroczystości udział wziął Jego Ekscelencja Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki, prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, p. o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC Andrzej Kotwica. Miło było nam gościć liczną delegację z firmy Boeing, w tym – dr Michael Haidinger (President, Boeing Deutschland, Benelux, Zentral & Osteuropa), Linda Hapgood (Vice President of Engineering - Poland and Ukraine Engineering Technology Centers) Honorata Hencel (Managing Director, Poland & Ukraine) oraz Kristin Culler (Vice President of Engineering).

b2
b3
   
b5
b6

W trakcie oficjalnych przemówień, goście podkreślili potrzebę praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów lotniczych oraz konieczność dalszego pogłębiania współpracy między uczelniami a przemysłem.

Po uroczystości goście mieli okazję do lotów próbnych na symulatorze pod czujnym okiem doświadczonego pilota liniowego, kapitana Jacka Mainki.

b7
b4

Uroczystość stanowiła także doskonałą okazję dla studentów dwóch naszych kół naukowych, SAE i SKA, do przedstawienia Panu Ministrowi Andrzejowi Szeptyckiemu aktualnie realizowanych projektów studenckich - takich jak PW SAT, łaziki marsjańskie oraz nowe konstrukcje samolotów udźwigowych.

b8
b9

Jesteśmy przekonani, że symulator Boeinga 737 MAX istotnie przyczyni się do rozwoju polskiego kształcenia lotniczego, w którym kluczową rolę na mapie polskich uczelni będzie odgrywała Politechnika Warszawska i Wydział MEiL.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w organizację pracownikom i studentom Wydziału, którzy wnieśli swój wkład w sukces tego wydarzenia.

Foto: Maciej Stępnik, Biuro Komunikacji i Promocji PW.

Relacja Polskiej Agencji Prasowej