Wybory do władz i ciał kolegialnych PW

W dniach od 10 do 12 stycznia oraz od 18 do 23 stycznia, na naszym wydziale odbędą się wybory do władz i ciał kolegialnych Politechniki Warszawskiej. Kandydatów do Senatu PW można zgłaszać do 9 stycznia. Kandydatów do innych ciał kolegialnych można zgłaszać do 16 stycznia.

Wybory bezpośrednie do Senatu PW

 • zgłoszenia w grupie A (wybory bezpośrednie 1 Senatora) do 9.01 (wtorek), godz. 11:00
 • głosowanie w grupie (wybory bezpośrednie 1 Senatora):
  • pierwsza tura
   10.01 (środa): godz.11:00-13:25 ITC i 13:35-16:00 ITLiMS
   11.01 (czwartek): godz. 8:55 -10:55 ITLiMS i 11:05-13:05 ITC
  • druga tura (w razie konieczności)
   12.01 (piątek): 11:00-13:00 ITC, 13:05-15:05 ITLiMS

Wybory do pozostałych ciał kolegialnych

 • zgłoszenia do pozostałych ciał do 16.01 (wtorek) godz.12:00
 • głosowania do pozostałych ciał
  • pierwsza tura
   18.01 (czwartek): godz.11:00-13:25 ITC i 13:35-16:00 ITLiMS
   19.01 (piątek): godz. 8:55 -10:55 ITLiMS i 11:05-13:05 ITC
  • druga tura (w razie konieczności):
   22.01 (poniedziałek): godz.11:00-13:25 ITC i 13:35-16:00 ITLiMS
   23.01 (wtorek): godz. 8:55 -10:55 ITLiMS i 11:05-13:05 ITC

Ważne informacje

 1. E-mail do Wydziałowej Komisji Wyborczej: wkw.meil@pw.edu.pl
 2. Skuteczne zgłoszenie kandydata w wyborach polega na dostarczeniu podpisanych odręcznie formularzy: zgłoszenia kandydatury; odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 3. Formularze są do pobrania w sekcji „Pliki” kanału WYBORY 2024 zespołu do komunikacji wewnętrznej WMEiL w MSTeams (oraz z niniejszej strony).
 4. Wymagane są wypełnione formularze w wersji papierowej. Składać je można przed końcem dopuszczalnego terminu w  budynku ITLiMS w Sekretariacie Instytutu lub Biurze Dziekana bądź w budynku ITC w Sekretariacie Instytutu lub u Przewodniczącego Komisji (pok. 407A ITC) przy jego obecności. Komisja prosi o informację na maila Komisji o fakcie złożenia dokumentów. W razie długotrwałej nieobecności kandydata dopuszcza się przesłanie na maila Komisji oświadczenia o zgodzie w wersji pdf podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w profilu zaufanym kandydata, a dokument podpisany odręcznie dostarczyć później.
 5. Osobą zgłaszającą kandydata może być każdy pracownik Wydziału z czynnym prawem wyborczym. Prosimy o jednoczesne składanie kompletu podpisanych dokumentów (zgłoszenie wraz z formularzem zgody).

Załączniki

W wyniku zakończonych 11.01.2024 r. wyborów bezpośrednich jednego przedstawiciela w Senacie PW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A), dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof.uczelni uzyskał 100% poparcie głosujących przy frekwencji głosowania 91%.