Wyniki wyborów do władz i ciał kolegialnych PW

W dniach od 10 do 12 stycznia oraz od 18 do 19 stycznia na naszym wydziale odbyły się wybory do władz i ciał kolegialnych Politechniki Warszawskiej. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Nazwa wyborów Frekwencja [%] Wynik wyborów
Wybory do kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A) 82.6

Artur Rusowicz

Janusz Frączek

Wojciech Bujalski

Tomasz Goetzendorf-Grabowski

Wybory do kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B) 56.9 Maciej Zasuwa
Wybory do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A) 82.6

Paweł Pyrzanowski

Jacek Szumbarski

Marek Wojtyra

Cezary Galiński

Wybory do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B) 56.9

Maciej Zasuwa

Agnieszka Kwiek

Sebastian Topczewski

Wybory do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C) 64.8

Paulina Chrobocińska

Izabela Szulc

Wybory do Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw) 55.8

Paweł Borkowski

Marcin Pękal

Maciej Zasuwa

Tomasz Bobiński

Andrzej Grzebielec

Łukasz Kapusta

Kamil Futyma

Agnieszka Kwiek

Mariusz Jacewicz

Mateusz Papis

Wybory do Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C) 64.8

Agnieszka Matejek

Paulina Chrobocińska

Agnieszka Hibner

Elżbieta Pietrasik

Dariusz Kisiel

Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw) 55.8

Andrzej Grzebielec

Paweł Borkowski

Agnieszka Kwiek

Maciej Zasuwa

Franciszek Dul

Łukasz Kapusta

Mateusz Papis

Marcin Figat

Marcin Pękal

Kamil Futyma

Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C) 64.8

Paulina Chrobocińska

Agnieszka Matejek

Agnieszka Hibner

Elżbieta Pietrasik

Dariusz Kisiel