Postępowania doktorskie

mgr inż. Łukasz Śladewski

On-line, automatic optimization of combustion process  in coal-fired power plant with utilization of an acoustic system for in-furnace temperature distribution measurement

mgr Anna Wronka

Analiza możliwości pełnienia wybranych usług systemowych przez mikrosystemy elektroenergetyczne

mgr inż. Michał Spirzewski

New Best-Estimate model for dryout prediction at BWR operating conditions

mgr inż. Michał Kubiś

Study on modification of thermal properties of epoxy-based composites

mgr inż. Łukasz Boruc

Pojemnościowa Tomografia Komputerowa jako nowa metoda do monitorowania, wizualizacji i oceny przebiegu procesów spalania

mgr inż. Michał Kawalec

Wpływ geometrii komory spalania na strukturę fali detonacyjnej w silniku rakietowym

mgr inż. Michał Pawluczyk

Mitigation of hydrogen risks in Light Water Reactors using an adaptive neuro fuzzy inference system for hydrogen concentration prediction

mgr inż. Piotr Mazgaj

Advanced safety analysis of an Intermediate Break Loss of Coolant Accident

mgr inż. Marcin Pękal

Badanie jednoznaczności sił reakcji i sił napędowych w modelach wieloczłonowych układów mechanicznych i robotycznych

mgr inż. Marcin Bugaj

Research methodology for flexible hybrid photovoltaic thermal solar collectors

mgr inż. Vibekananda Dutta

Real-time human activity prediction for application in service robotics

mgr inż. Sebastian Topczewski

Helicopter Control During Landing on a Moving Confined Platform

mgr inż. Michał Leśko

A method for operational optimization in a district heating system with simultaneous use of different solutions for thermal energy storage

mgr inż. Agnieszka Jach

On Determination of Ignition Delay Times for the Modeling of DDT

mgr inż. Piotr Darnowski

New methods in the assessment of recriticality potential in severe accidents

mgr inż. Nikesh

Hydrodynamic instability and mixing enhancement in grooved channels

mgr inż. Arkadiusz Szczęśniak

Research on dynamic processes of molten carbonate fuel cells

mgr inż. Rafał Pyszczek

Numerical modeling of Spark Ignition in Internal Combustion Engines

mgr inż. Piotr Szałtys

Hybrid grid generation for high Reynolds number flows

mgr inż. Szymon Fulara

Badanie wpływu zmiennej geometrii turbiny na parametry robocze miniaturowego silnika turbinowego