Opłaty i ubezpieczenie NNW

  • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł. (zmiana opłaty od 01.07.2019r.)
  • wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł. (zmiana opłaty od 01.07.2019r.)
  • wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 30 zł.
  • studia płatne (niestacjonarne)
  • opłaty za powtarzane przedmioty (warunki)
  • wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami
  • wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
  • konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej w przypadku wznowienia studiów na obronę - 220 zł.
  • konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej w przypadku wznowienia studiów na obronę - 390 zł.

Powyższe opłaty wnosimy na swój indywidualny numer konta (dostępny w USOS).

W tytule przelewu należy umieścić: nazwisko i imię, nr indeksu oraz za co jest płatność (np. wydanie legitymacji, duplikat legitymacji, wznowienie, powtarzanie przedmiotów itp).

___________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE NNW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2023r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2023r.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki

Ubezpieczyciel: firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 

Suma ubezpieczenia na osobę: 65.000 zł.

Składka roczna płatna jednorazowo: 60 zł

Okres ubezpieczenia: 01.10.2023r. – 30.09.2024r.

Tytułem: NNW, imię i nazwisko, nr albumu, r.ak. 2023/2024

KONTO WIRTUALNE:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

-

application/pdf Informacja do ubezpieczenia NNW 2023_2024 (358,39 kB, 13/10/2023 09:30)